Relacja z debaty Polska Półwysep Iberyjski w XX i XXI w.

Fundacja im. Janusza Kurtyki organizuje w tym roku piątą edycję cyklu debat pt. „Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości? 5.0”. W dniu 11 października 2023 r. odbyła się debata: Polska a Półwysep Iberyjski w XX i XXI w”. Spotkanie poświęcone było relacjom z Państwami Półwyspu Iberyjskiego.

Celem cyklu jest sformułowanie diagnoz dotyczących relacji Polski z partnerami osadzonych w niełatwym często kontekście historycznym oraz podjęcie próby wyciągnięcia wniosków i stworzenia recept w tym zakresie.

W 2023 r. planujemy przyjrzeć się stosunkom Polski z: Watykanem, Włochami, krajami bałkańskimi, krajami Beneluksu, krajami Półwyspu Iberyjskiego oraz Dyplomacji Rządu RP na Uchodźstwie.

Pokłosiem czterech poprzednich edycji cyklu są publikacje książkowe wydane przez Fundację. Zebraliśmy w nich zapisy wszystkich spotkań wraz z dodatkowymi tekstami nadesłanymi przez naszych znamienitych gości.

Podczas rozmowy poruszone zostały zagadnienia:

 • stosunki Polski z Hiszpanią i Portugalią w okresie międzywojennym;
 • II wojna światowa: polskie i iberyjskie losy, przykłady współpracy;
 • Hiszpania i Portugalia a Holokaust;
 • stosunki Polski Ludowej z krajami Półwyspu Iberyjskiego po 1945 r.;
 • miejsce Hiszpanii i Portugalii w polskiej polityce zagranicznej po 1989 r.;
 • przykłady współpracy: polityka, gospodarka, kultura;
 • kooperacja Polski, Hiszpanii i Portugalii w strukturach europejskich
PANELIŚCI:
 •  

Ukończył historię oraz stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim. Studiował także w Collegium Invisibile oraz w Centrum Studiów Latynoamerykańskich UW. W latach 1999–2004 odbył studia doktoranckie na Wydziale Historycznym UW, zakończone w 2005 r. obroną pracy doktorskiej Rzeczpospolita Polska wobec hiszpańskiej wojny domowej (1936–1939) i uzyskaniem stopnia doktora nauk humanistycznych.

Od roku akademickiego 2005/2006 adiunkt w Ośrodku Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i Europie Środkowo Wschodniej UW (następnie Instytucie Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” i Wydziale „Artes Liberales”). W 2019 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego.

Od 2022 r. jest profesorem Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2000–2005 pełnił funkcję sekretarza Polsko-Brytyjskiej Komisji Historycznej do Spraw Dokumentacji Działalności Polskiego Wywiadu w II Wojnie Światowej i Jego Współdziałania z Wywiadem Brytyjskim, powołanej przez Premierów Polski i Wielkiej Brytanii Jerzego Buzka i Tony’ego Blaira, prowadząc m.in. badania naukowe nad rolą polskiego wywiadu w czasie II wojny światowej (w 2006 r. Komisja otrzymała Nagrodę Ministra Spraw Zagranicznych RP za „wybitne zasługi dla promocji Polski w świecie”, w tym m.in. za opublikowane dwa tomy raportu w języku polskim i angielskim). W latach 2004–2006 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Sekretariatu Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej prof. Leona Kieresa, a w latach 2010–2015 kierował Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych RP.

Od 2022 r. redaktor naczelny „Anuario Histórico Ibérico. Anuário Histórico Ibérico” [Iberyjskiego Rocznika Historycznego], czasopisma naukowego Uniwersytetu Warszawskiego, wydawanego od 2022 r. w języku hiszpańskim i portugalskim przez Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego.

Od 2021 r. redaktor naczelny Serii Wydawniczej „Studia Polsko-Hiszpańskie”.

Od 2011 r. członek-korespondent Portugalskiej Akademii Historii (Academia Portuguesa da História) w Lizbonie, Portugalia.

Członek komitetów redakcyjnych m.in. serii wydawniczej „Polskie Dokumenty
Dyplomatyczne”, „Brocar. Cuadernos de Investigación Histórica”, Logroño, Hiszpania, oraz „Cuadernos del Bicentenario”, Villatuerta, Nawarra, Hiszpania.

Stypendysta Stypendium Polonia Aid Foundation Trust w Londynie, Fundacji
Lanckorońskich, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Komitetu Badań Naukowych, Fundacji im. Stefana Batorego oraz rządu polskiego i hiszpańskiego. W latach 2002–2003 był stypendystą Fulbrighta w charakterze Visiting Scholar w National Archives and Records Administration w College Park (Maryland) i Waszyngtonie, DC. Odbył staże naukowe na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Lizbońskiego oraz w Instytucie Historii Rady Najwyższej Badań Naukowych w Madrycie.

Od 2022 r. kieruje grantem Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki „Naukowa, krytyczna edycja źródłowa «Na krańcach Europy. Kroniki z Polski i Rosji dla madryckiego dziennika «ABC» z lat 1915–1944» autorstwa Sofíi Casanovy (Zofii Lutosławskiej)”.

Autor wystaw: „Sto lat przyjaznych relacji. 100. rocznica przywrócenia stosunków
dyplomatycznych między Portugalią i Polską (1922–2022)” (Ambasada Republiki
Portugalskiej w Polsce, Instytut Camõesa w Polsce, Wydział „Artes Liberales” UW, 2022-2023); „Os Polacos em Portugal nos anos de 1940-1945” (Ambasada RP w Portugalii, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych RP, 2011) i jej polskiej wersji „Polacy w Portugalii w latach 1940–1945” (Ambasada Portugalii w Polsce, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych RP, 2011). Współautor wystaw: „Enquanto Portugal
dominava no mar. A época dourada da história da Polónia” [Gdy Portugalia panowała na morzach. Złoty Wiek historii Polski] (Ambasada RP w Portugalii, Wydział „Artes Liberales” UW, 2018-2019), wraz z prof. Janem Kieniewiczem i dr Matyldą Urjasz-Raczko.

Wygłosił ponad 150 referatów i wykładów w Polsce, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych Ameryki, Portugalii, Rosji, Ukrainie, Rumunii, Trynidadzie i Tobago, Algierii, Gruzji, Włoszech oraz na Węgrzech. Prowadził badania w archiwach Argentyny, Austrii, Boliwii, Francji, Hiszpanii, Kolumbii, Kuby, Malty, Niemiec, Nowej Zelandii, Paragwaju, Peru, Portugalii, Rosji, Rumunii, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Trynidadu i Tobago, Wysp Świętego Tomasza i Książęcej, Wielkiej Brytanii oraz Wysp Zielonego Przylądka.

Odznaczony m.in.:

 • Krzyżem Komandorskim z numerem (III kl.) Orderu Zasługi Cywilnej Królestwa Hiszpanii, przyznanym 5 grudnia 2015 r. przez Króla Hiszpanii Filipa VI.
 •  Krzyżem Komandorskim (III kl.) Orderu Oranje-Nassau, przyznanym 20 czerwca 2014 r. przez Króla Holandii Wilhelma Aleksandra.
 • Krzyżem Oficerskim Orderu Republiki Węgierskiej, przyznanym 19 marca 2009 r.
  przez Prezydenta Republiki Węgierskiej László Sólyoma.
 • Złotym Krzyżem Zasługi, nadanym przez Prezydenta RP postanowieniem z dnia 8 lipca 2005 r.

Specjalista historii XX w. Zajmuje się m.in. dziejami Hiszpanii (szczególnie hiszpańską wojną domową 1936–1939), relacjami polsko-hiszpańskimi i polsko-portugalskimi, polskim
udziałem w II wojnie światowej, w tym szczególnie dyplomacji i wywiadu, dyplomacją II RP,
a także współczesną historią i kulturą regionu Śródziemnomorza.
Autor 186 publikacji naukowych, 55 popularnonaukowych i 5 tłumaczeń.

 •  

Katedra Historii Powszechnej Najnowszej Uniwersytetu Łódzkiego.

Zainteresowania badawcze Pana dr. Bartosza Kaczorowskiego dotyczą m.in. wojny domowej w Hiszpanii i dyktatury gen. Franco, Estado Novo w Portugalii, a także współczesnego życia politycznego w Hiszpanii.

Autor wielu książek i publikacji.

MODERATOR:
 •  

doktor nauk historycznych. Zajmuje się procesami szeroko pojętej modernizacji polityczno-społecznej w XIX i XX wieku. Autor książek „Apostołowie i technokraci. Elity polityczne Hiszpanii frankistowskiej” (Kraków 2022) oraz „Świat dostatku,mroczne wieki. Społeczne skutki kryzysów 1929/2008” (w druku). Obecnie przygotowuje monografię „Demokracja, rewolucja, wojna. Dylematy hiszpańskiego socjalizmu 1917-1939”. Pracuje jako popularyzator nauki i projektant wystaw.

Nagranie debaty znajduje się poniżej:

tagi

podziel się