Relacja z wydarzenia: “Świadkowie prawdy o Katyniu – heroizm za Żelazną Kurtyną. Spotkanie wokół książki Prof. Tadeusza Wolszy “Dotyk Katynia”

W sobotę 4.12.2021 r. odbyło się drugie spotkanie z historykiem organizowane w ramach projektu “Ziarna Historii”. Był to wykład Prof. Tadeusza Wolszy pt:“Świadkowie prawdy o Katyniu – heroizm za Żelazną Kurtyną. Spotkanie wokół książki Prof. Tadeusza Wolszy “Dotyk Katynia ”  współorganizowany z organizacją polonijną Polish American Strategic Initiative EDU.

Wydarzenie było dostępne na ZOOM w 2 wersjach językowych na żywo w języku angielskim🇺🇸/ oraz polskim🇵🇱 dzięki zaangażowaniu tłumaczy.

PROGRAM SPOTKANIA
Sobota, 4 grudnia 2021
Rozpoczęcie spotkania przez Pana Gene Sokołowski - Prezesa PASI EDU
Sobota, 4 grudnia 2021
Sobota, 4 grudnia 2021
Prezentacja książki „Dotyk Katynia” autorstwa Prof. Tadeusza Wolszy przez Pana Dr Damiana Bębnowskiego – Wiceprezesa Zarządu Fundacji im. Janusza Kurtyki
Sobota, 4 grudnia 2021
Sobota, 4 grudnia 2021
Wykład Profesora Tadeusza Wolszy
Sobota, 4 grudnia 2021
Sobota, 4 grudnia 2021
Sesja pytań i odpowiedzi
Sobota, 4 grudnia 2021
gość spotkania:
  •  

Profesor Tadeusz Wolsza jest uznanym polskim historykiem ( afiliacje naukowe: Instytut Historii PAN w Warszawie, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Instytut Pamięci Narodowej). Urodził się w 1956 roku w Polsce. Specjalizuje się w najnowszej historii Polski, zwłaszcza w polskiej emigracji politycznej okresu wojennego i powojennego, Zbrodni Katyńskiej, antykomunistycznym ruchu oporu w Polsce oraz zbrodniach stalinowskich w powojennej Polsce. Profesor Wolsza opublikował ponad 280 artykułów naukowych i książek. Niektóre z nich zostały przetłumaczone na język rosyjski, niemiecki, angielski, włoski, serbski i słowacki.

moderator:
  •  

1976–1981 współpracownik KOR i KSS KOR, drukarz i kolporter korowskich wydawnictw niezależnych. VI 1977 sygnatariusz petycji skierowanej do Prokuratury Generalnej PRL (tzw. Listu 99) z żądaniem zwolnienia wszystkich aresztowanych za udział w uroczystościach żałobnych po śmierci Stanisława Pyjasa członków i współpracowników KOR, złożenia wyjaśnień w tej sprawie oraz zaprzestania wszelkich innych represji. 1977–1979 współzałożyciel i jeden z gospodarzy spotkań Niezależnego Klubu Dyskusyjnego w jego mieszkaniu. 1978 dwukrotnie ukarany przez kolegium ds. wykroczeń: grzywną 3500 zł z zamianą na 35 dni aresztu za niedopełnienie obowiązku zawiadomienia o odzyskaniu utraconego wcześniej dowodu osobistego oraz karą odpracowania pod nadzorem 120 godzin na cele społeczne. 1978 dwukrotnie zatrzymany (pobity na komendzie MO w Białymstoku). W domu zainstalowany podsłuch. V 1978 zatrzymany (z Elżbietą Lewińską) za kolportaż „Robotnika” w Łodzi, ukarany przez kolegium ds. wykroczeń na karę 30 dni aresztu (w czasie odbywania kary aresztu prowadził głodówkę). VII i VIII 1980 udział w kolportażu „Robotnika” i ulotek w Łodzi. Ze strajkującej Stoczni Gdańskiej przywiózł do Łodzi informacje o strajku oraz niezależne publikacje. 1981 organizator (z Januszem Hetmanem i we współpracy z Komisją Zakładową przy Łódzkich Zakładach Przemysłu Skórzanego Skogar) druku pism „Solidarność z Gdańskiem” i „AS”, publikacji NOW-ej (np. Polskie Państwo Podziemne), opracowania dot. zbrodni w Katyniu. 1981 współzałożyciel (z J. Hetmanem) oficyny wydawniczo-drukarskiej bez nazwy, opatrującej jedynie sygnetem wydawniczym ze znakiem „triquerta”, która wydała książki: Czesław Miłosz, Ziemia Ulro, Andrzej Micewski, Współrządzić czy nie kłamać i Kazimierz Brandys, Nierzeczywistość; nakładem oficyny także regularne przedruki „Biuletynu Informacyjnego Solidarności Regionu Mazowsze”. 13 XII 1981 internowany w Łęczycy i Łowiczu (10 III 1982 jeden z sygnatariuszy pisma czterech „internowanych w więzieniu w Łowiczu członków i współpracowników »Solidarności«” do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, z informacją o zamiarze skorzystania przez nich z ogłoszonej przez władze możliwości emigracji z kraju oraz prośbą do MCK o opiekę i pomoc). 6 IV 1982 w informacji sporządzonej przez KW MO w Łodzi zaliczony do „osób szczególnie uciążliwych, nie rokujących pozytywnej prognozy a wymagających dalszej izolacji” i wymagających „rozważenia możliwości ich przemieszczenia do innych ośr. odosobnienia”, 23 VII 1982 zwolniony. XI 1982 emigracja do USA, od 1985 prezes i broker zarządzający w Edward Jesman Realty w Los Angeles, 2005–2006 broker/współwłaściciel w First Guardian Mortgage w Santa Monica, 2007–2011 Broker/właściciel w Jesman Financial, Los Angeles. Od 2015 prezes i dyr. krajowy, współzałożyciel Kongresu Polonii Amerykańskiej Południowej Kalifornii. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

Współorganizator
  •  

PASI EDU to organizacja, której celem jest edukowanie amerykańskiej opinii publicznej i innych osób poprzez dostarczanie dokładnych informacji na temat polskiej i polsko-amerykańskiej historii, kultury i istotnych wydarzeń bieżących.

  • Wizja PASI EDU: Amerykanie i inni mają dokładną wiedzę na temat kluczowych aspektów polskiej i polsko-amerykańskiej historii, kultury i istotnych wydarzeń bieżących.
  • Misja PASI EDU: Dokładna edukacja Amerykanów i innych osób na temat kluczowych aspektów polskiej i polsko-amerykańskiej historii, kultury oraz istotnych bieżących wydarzeń dzięki naszym produktom i usługom edukacyjnym oraz we współpracy z organizacjami polonijnymi i innymi organizacjami.
książka: “Wielka Wojna Polaków 1914-1918”

“Wielka Wojna Polaków 1914-1918”, Prof. Andrzej Chwalba” Zwycięska w II Edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki praca opisuje w sposób kompleksowy historię ziem polskich podczas I Wojny Światowej. Co ciekawe, autor nie poprzestaje w niej wyłącznie na opisie przebiegu wojny czy wątkach politycznych, lecz w duchu antropologii historycznej sięga po wątki społeczne. Książka podejmuje problematykę życia codziennego, demoralizacji, czy społecznej aktywności kobiet.

Nagranie debaty na kanale youtube Fundacji

Nagranie spotkania w wersji anglojęzycznej na kanale youtube Fundacji

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021

znaki_strona_www

tagi

podziel się