Relacja z wydarzenia: “Ziarna Historii: Polonia i Polacy za granica jako ambasadorowie dobrego imienia Rzeczypospolitej ”.

W sobotę 18.12.2021 r. odbyło się trzecie spotkanie organizowane w ramach projektu “Ziarna Historii”. Była to konferencja pt: “Ziarna Historii: Polonia i Polacy za granica jako ambasadorowie dobrego imienia Rzeczypospolitej”.

Wydarzenie było dostępne na ZOOM w 2 wersjach językowych na żywo w języku angielskim🇺🇸/ oraz polskim🇵🇱 dzięki zaangażowaniu tłumaczy.

PROGRAM SPOTKANIA
Sobota, 18 grudnia 2021
Rozpoczęcie spotkania przez Pana Pawła Kurtykę – Prezesa Zarządu Fundacji im. Janusza Kurtyki
Sobota, 18 grudnia 2021
Sobota, 18 grudnia 2021
Wstęp do dyskusji: Referat prof. Tadeusza Wolszy na temat postaci i wydarzeń, które w pozytywny sposób wpływają na postrzeganie roli Polaków w przeszłości i współcześnie
Sobota, 18 grudnia 2021
Sobota, 18 grudnia 2021
Dyskusja panelistów
Sobota, 18 grudnia 2021
Sobota, 18 grudnia 2021
Sesja pytań i odpowiedzi
Sobota, 18 grudnia 2021
gość spotkania:
  •  

Profesor Tadeusz Wolsza jest uznanym polskim historykiem ( afiliacje naukowe: Instytut Historii PAN w Warszawie, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Instytut Pamięci Narodowej). Urodził się w 1956 roku w Polsce. Specjalizuje się w najnowszej historii Polski, zwłaszcza w polskiej emigracji politycznej okresu wojennego i powojennego, Zbrodni Katyńskiej, antykomunistycznym ruchu oporu w Polsce oraz zbrodniach stalinowskich w powojennej Polsce. Profesor Wolsza opublikował ponad 280 artykułów naukowych i książek. Niektóre z nich zostały przetłumaczone na język rosyjski, niemiecki, angielski, włoski, serbski i słowacki.

moderator:
  •  

 

Daniel Pogorzelski jest pisarzem i redaktorem portalu “Forgotten Chicago” oraz współpracownikiem czasopisma European Foreign Affairs. Pełniąc funkcję wiceprezesa Northwest Chicago Historical Society został współautorem czterech książek historycznych z serii “Images of America”, dotyczących dzielnic Portage Park Bridgeport, Logan Square i Chicago’s Polish Village. Daniel Pogorzelski pochodzący z Northwest Side w Chicago jest obywatelem zaangażowanym w szereg inicjatyw społecznych, mających na celu poprawę tej często pomijanej części Chicago. Zasiada w zarządzie Izby Sztuki Logan Square, jest wolontariuszem w The Polish Triangle Coalition and the Northwest Arts Connection a także  w Polish Museum of America, gdzie pełni funkcję koordynatora mediów społecznościowych dla czesko-amerykańskiej telewizji.

paneliści:
  •  

Dr Łucja Mirowska-Kopeć, sercem i duszą pedagog, która zarówno w pracy zawodowej jak i społecznej, poświęca całą energię wychowaniu i kształceniu dzieci i młodzieży. Po ukończeniu Germanistyki na Uniwersytecie Wrocławskim przez dziesięć lat uczyła języka niemieckiego. Po przyjeździe do Chicago w 1991 roku, podjęła pracę zawodową w Szkole Podstawowej Edwards, gdzie początkowo pracowała jako nauczycielka w polskim programie dwujęzycznym, następnie jako kierownik programu dwujęzycznego. W latach 2005 – 2007 pełniła funkcję zastępcy dyrektora w szkole średniej Hubbard High School w Chicago.  Od 1 lipca 2007 r. jako pierwsza Polka nowej emigracji pełniła funkcje dyrektora w prestiżowej szkoły Arthur E. Canty Elementary School. 

Dr Łucja Mirowska-Kopeć oprócz uczestniczenia w wielu konferencjach i kursach, zdobyła w Stanach Zjednoczonych dwa magisteria, na Columbia College w Urban Teaching i w Northeastern Illinois University w Educational Leadership oraz doktorat w dziedzinie edukacji na uniwersytecie Nova Southeastern University.  Jest współautorka II edycji książki Biznesowe inspiracje Polek na świecie.

Jest twórcą Olimpiady naukowej w języku polskim dla uczniów Chicagowskich Szkół Publicznych, której przewodniczyła przez 5 lat.  Czynnie działa w Związku Klubów Polskich- od września 2021 r. pełni funkcja prezesa ZKP. Będąc wiceprzewodniczącą Komitetu Parady, przez 10 lat przewodniczyła komitetowi Wyborów Królowej Parady 3-go Maja.  

W 2010 roku współpracowała z prezesem Kongresu Polonii Amerykańskiej przy zorganizowaniu konferencji polonijnej „National Conference: The Polish American Community in the 21st Century: Challenges and Opportunities”.  W grudniu 2018 roku współorganizowała wystawę Stany Zjednoczone w polskiej historiografii i periodykach w latach 1764-1919. Od 2018 roku dr Mirowska-Kopeć pełni funkcję przewodniczącej Komitetu Stypendialnego im. św. Jana Pawła II przy Lidze Katolickiej Pomocy Religijnej Polsce i Polonii.

  •  

z zawodu architekt i manager. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej (mgr inż. arch) oraz  Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego (mgr). Wiceprezes Zarządu biura projektowego AMW Invest sp. z o.o. Doświadczenie zdobywał jako przedsiębiorca prowadząc działalność gospodarczą w zakresie projektowania architektonicznego, analizy rynku nieruchomości oraz zarządzania nieruchomościami. Pełnił również funkcję Kierownika Działu Projektowo-Inwestycyjnego premierowo otwartego Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie-Wilanowie. W zakresie nadzoru korporacyjnego pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Agencji Mienia Wojskowego oraz posiada zdany egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Członek kapituły Nagrody „Kustosz Pamięci Narodowej”. Od 2010 r. działa w sektorze organizacji pozarządowych: Fundator i Prezes Zarządu Fundacji im. Janusza Kurtyki, założyciel, w latach 2010-2014 Prezes, a obecnie Prezes Honorowy Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej. Współtwórca programu „Wizja dla Młodego Pokolenia” Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Współorganizator Forum „Wspólnie dla Przyszłości” oraz cyklu konferencji poświęconych aktualnej sytuacji Państwa Polskiego. Odznaczony w dniu 1 marca 2019 roku przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Brązowym Krzyżem Zasługi za zasługi w działalności na rzecz upamiętniania historii Polski, za propagowanie wiedzy o Żołnierzach Wyklętych.

  •  

Jest absolwentem wydziału Maszyn Roboczych i Pojazdów Politechniki Warszawskiej, magister inżynier mechanik. W Polsce pracował w przemyśle motoryzacyjnym w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji w Warszawie, gdzie w 1980 roku współorganizował Koło NSZZ “Solidarność”, a następnie pełnił funkcje Przewodniczącego Komisji Zakładowej. Na krajowym Zjeździe NSZZ “Solidarność” został wybrany wiceprzewodniczącym Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Zakładów Doskonalenia Zawodowego.

 

W Kanadzie od 1982 r. Ponad dwadzieścia lat zatrudniony w Magna International. Od 1983 roku jest członkiem Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Kanadzie. Od 2002 do 2011 r. pełnił funkcję prezesa Okręgu Toronto Kongresu Polonii Kanadyjskiej. W latach 2010-2016 pełnił funkcję I wiceprezesa ZG KPK oraz ds. polskich. Na IV Światowym Zjedzie Polonii w Warszawie w 2012 r. przewodniczył Komisji Obrony Dobrego Imienia Polski i Polaków. Na Zjeździe Rady Polonii Świata w listopadzie 2013 r., wybrany został przewodniczącym Rady Polonii Świata, zrzeszającej organizacje polonijne z 33 krajów i pełnił tą funkcję do 2017 r. W latach 2016-19 r. był członkiem Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu RP. Obecnie pełni funkcję wiceprezesa Zarządu Okręgu Toronto KPK, przewodniczy Komisji Propagowania i Obrony Dobrego Imienia Polski i Polaków. Jest również członkiem Stowarzyszenia Polskich Kombatantów i Związku Narodowego Polskiego w Kanadzie.

  •  

 W Kanadzie jest od 1978 roku. Jest wieloletnim instruktorem harcerskim w Związku Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju (obecnie w stanie spoczynku ). Od wielu lat działa we władzach Kongresu Polonii Kanadyjskiej Okręgu Toronto. Od 1998 roku jest aktywnym członkiem Związku Narodowego Polskiego, przez parę kadencji był prezesem Gminy 1 ZNPwK, największej i najbardziej aktywnej z Gmin Związku. Obecnie od paru lat jest jej wiceprezesem d/s kulturalnych. Sprawy Polski i Polonii były zawsze bliskie Jego sercu. Uważa, że Polonia rozsiana na całym świecie ma do spełnienia ważną rolę, szczególnie w dziedzinie obrony interesów naszej Ojczyzny i obrony Jej dobrego imienia. Prywatnie szczęśliwy mąż, ojciec dwójki dzieci i dziadek dwóch wnuków.

  •  

Dr Gene Sokolowski pełni funkcję prezesa PASI EDU ( Polish American Strategic Initiative Education Organization). Misją tej nowo-założonej organizacji non-profit jest edukacja Amerykanów oraz osób zainteresowanych poprzez przeciwdziałanie wypaczaniu polskiej i polsko – amerykańskiej historii w programach szkolnych, literaturze akademickiej i powszechnej, prasie internetowej i portalach edukacyjnych.

Ojciec Gena Sokolowskiego przeżył gehennę obozów koncentracyjnych: Gross-Rosen, Dachau, Natzweiler Struthof i Neuengamme. Pan Gene Sokolowski urodził się w obozie dla polskich wysiedleńców ( Displaced Persons Camp) na terytorium Niemiec zajętym przez Aliantów. W 1951 wyemigrował do Stanów Zjednoczonych ze swoim Ojcem. Dorastał w sierocińcu. Pracował jako oficer Sił Powietrznych USA, analityk systemowy w Northrop Grumman, jako specjalista ds. telekomunikacji w Rządzie Federalnym. Posiada stopień licencjacki z Matematyki, Germanistyki a także tytuł magisterski z Zarządzania Systemami oraz z Polityki Naukowo-Technologicznej. Zdobył tytuł doktora Polityki Publicznej.

Niedawno przeszedł na emeryturę. Ma żonę i troje dorosłych dzieci oraz sześcioro wnucząt.

  •  

Członek Zarządu Fundacji od 2015 roku. Pełnił funkcję (pro bono) m.in. prezesa przed dwie kadencje. Obecnie wiceprezesa. Naszą misją jest promowanie polskiej kultury, tradycji, wartości, języka. Polska Fundacja Kulturalna jest zaangażowana m.in. w aktywną obronę Pomnika Katyńskiego w Jersey City. Organizowaliśmy ponadto m.in. oświetlenie pomnika Katyńskiego na biało-czerwono, rocznicę Bitwy pod Grunwaldem pod pomnikiem Króla Jagiełły w Central Parku w Nowym Jorku, uroczystości upamiętniające rocznicę 14 czerwca 1940, Rzezi Wołyńskiej, Powstania Warszawskiego, Bitwy Warszawskiej oraz wiele innych wydarzeń patriotycznych, kulturalnych, artystycznych, oświatowych. Fundacja prowadzi polską szkołę, bibliotekę z ponad 18 tys. woluminów, galerię sztuki, w Fundacji ma swoją siedzibę Ośrodek Harcerski oraz polska gazeta.

Współorganizator
  •  

Powstały w 1928 roku Związek Klubów Polskich w USA jest organizacją charytatywną, not-for-profit, zrzeszająca kluby reprezentujące różne regiony Polski. Głównym celem Związku jest wspieranie Amerykanów polskiego pochodzenia a także niesienie pomocy swoim „Małym Ojczyznom.” ZKP pielęgnuje i propaguje polską kulturę, język, tradycje i obyczaje poprzez organizowanie obchodów wydarzeń historycznych, patriotycznych, uroczystości religijnych i państwowych oraz przekazanie dziedzictwa polskiego młodym pokoleniom. ZKP współpracuje ze wszystkimi organizacjami polonijnymi oraz działa aktywnie w celu jednoczenia Polonii i umacniania jej znaczenia w USA. Patronem Związku jest Wincenty Witos. Najważniejszymi wydarzeniami organizowanymi przez ZKP są: Parada Dnia Konstytucji 3 Maja, Festiwal Dożynkowy, Opłatek Polonijny, Święconka Polonijna, Sylwester, a także obchody rocznicy Mordu Katyńskiego, Tragedii Smoleńskiej oraz agresji Rosji na Polskę 17 września 1939 roku.

książka: “Wielka Wojna Polaków 1914-1918”

“Wielka Wojna Polaków 1914-1918”, Prof. Andrzej Chwalba” Zwycięska w II Edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki praca opisuje w sposób kompleksowy historię ziem polskich podczas I Wojny Światowej. Co ciekawe, autor nie poprzestaje w niej wyłącznie na opisie przebiegu wojny czy wątkach politycznych, lecz w duchu antropologii historycznej sięga po wątki społeczne. Książka podejmuje problematykę życia codziennego, demoralizacji, czy społecznej aktywności kobiet.

Nagranie debaty na kanale youtube Fundacji

Nagranie spotkania w wersji anglojęzycznej na kanale youtube Fundacji

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021

znaki_strona_www

tagi

podziel się