Relacja ze spotkania: 340. rocznica Odsieczy Wiedeńskiej – W obronie Ojczyzny i Europy, wartości i wiary.

W środę  29.11.2023 r. odbyło się spotkanie z historykiem organizowane w ramach projektu “Ziarna Historii 3.0: Sztafeta Pokoleń”. Był to wykład Dr hab. Rafała Kowalczyka pt: “340. rocznica Odsieczy Wiedeńskiej – W obronie Ojczyzny i Europy, wartości i wiary” współorganizowany z organizacją  polonijną Federacja Polaków w Austrii.

Podczas wykładu zaprezentowano materiał wizualny  dot. tematu Odsieczy Wiedeńskiej oraz postaci Króla Jana III Sobieskiego przygotowany przez Federację Polaków w Austrii.

Wydarzenie było dostępne na ZOOM w dwóch wersjach językowych na żywo: po polsku, niemiecku, co zostało osiągnięte dzięki zaangażowaniu tłumaczy symultanicznych. 

gość spotkania:
  •  

Rafał Wiktor Kowalczyk, dr hab., profesor Uniwersytetu Łódzkiego, wykładowca historii gospodarczej, historii powszechnej i ziem polskich okresu zaborów. Jego zainteresowania badawcze obejmują historię gospodarczą świata od czasów nowożytnych do współczesności, historię Chin, USA, Indii, Kaukazu, Ukrainy, Niemiec, aktualną sytuację międzynarodową, ewolucję procesów globalizacyjnych, dzieje wojen na kontynencie europejskim od początku XVIII – do międzywojnia. Autor ponad 150 publikacji wydawanych w kraju i poza jego granicami, w tym ponad 30 artykułów w językach obcych  i 12 książek. Prywatnie podróżnik. Współautor dwujęzycznego polsko-ukraińskiego podróżniczego bloga: odkryjsviat.com

moderator:
  •  

Dyplomowany elektronik, absolwent Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Wiedeńskiego. W Austrii od 1991 r. Przewodniczący Federacji Polaków w Austrii. Prezes Światowej Federacji Sportu Polonijnego. Aktywny działacz społeczny na rzecz Polaków i Austriaków. Organizator lub współorganizator wielu wydarzeń, łączących historię, kulturę i sport, m.in. imprez sportowo-charytatywnych, wystaw historycznych. Współzałożyciel Polonijnego Centrum Sportów Wodnych w Gdańsku. Organizator Sympozjów Sportu Polonijnego. Założyciel serwisu informacyjnego „Polonia Sport”. Autor artykułów i opracowań́ dotyczących Polonii (m.in. Polacy jako Ambasadorzy współpracy środkowoeuropejskiej, Oblicza Polonii, Kolorowe Mateczniki). Współautor filmu dokumentalnego o obozie zagłady w Gusen. Moderator i gość wielu audycji radiowych i programów telewizyjnych. Panelista debat polonijnych. Odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu św. Stanisława. Ambasador at Large w Austrii Orderu św. Stanisława. Przez czasopismo polonijne „Żongler” wybrany Twarzą Roku 2006.

partner
  •  
federacja Polaków w Austrii
książka: “Wielka Wojna Polaków 1914-1918”

“Wielka Wojna Polaków 1914-1918”, Prof. Andrzej Chwalba” Zwycięska w II Edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki praca opisuje w sposób kompleksowy historię ziem polskich podczas I Wojny Światowej. Co ciekawe, autor nie poprzestaje w niej wyłącznie na opisie przebiegu wojny czy wątkach politycznych, lecz w duchu antropologii historycznej sięga po wątki społeczne. Książka podejmuje problematykę życia codziennego, demoralizacji, czy społecznej aktywności kobiet.

Transmisja debaty on-line na youtubie na kanale Blogpress.pl

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

znaki_strona_www

tagi

podziel się