Relacja ze spotkania: Artur Grottger – sen o niepodległości. Webinar z Dr hab. Rafałem Kowalczykiem

We wtorek 6.12.2022 r. odbyło się piąte spotkanie z historykiem organizowane w ramach projektu “Ziarna Historii 2.0: Pola wiedzy”. Był to wykład Dr hab. Rafała Kowalczyka pt: “Artur Grottger – sen o niepodległości” współorganizowany z organizacjami polonijnymi: Klub Gazety Polskiej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Wiedniu oraz Federacją Polaków w Austrii.

Podczas wykładu zaprezentowano materiał wizualny ( 120 zdjęć)  dot. wybranych prac Artura Grottgera oraz miejsc z nim związanych przygotowany przez Federację Polaków w Austrii. 

Spotkanie transmitowane było on-line na kanale youtube Blogpress.pl oraz na zoom w języku polski i niemieckim co zostało osiągnięte dzięki zaangażowaniu tłumaczy symultanicznych. 

Wydarzenie odbyło się w ramach projektu „Ziarna Historia 2.0. Pola wiedzy”

PROGRAM SPOTKANIA
Wtorek, 6 grudnia 2022
Rozpoczęcie spotkania przez Pana Andrzeja Kempę - Prezesa Federacji Polaków w Austrii
Wtorek, 6 grudnia 2022
Wtorek, 6 grudnia 2022
Przywitanie gości przez Wiceprezesa Fundacji - dr Damiana Bębnowskiego
Wtorek, 6 grudnia 2022
Wtorek, 6 grudnia 2022
Wykład dr hab. Rafała Kowalczyka
Wtorek, 6 grudnia 2022
Wtorek, 6 grudnia 2022
Sesja pytań i odpowiedzi
Wtorek, 6 grudnia 2022
gość spotkania:
  •  

Rafał Wiktor Kowalczyk, dr hab., profesor Uniwersytetu Łódzkiego, wykładowca historii gospodarczej, historii powszechnej i ziem polskich okresu zaborów. Jego zainteresowania badawcze obejmują historię gospodarczą świata od czasów nowożytnych do współczesności, historię Chin, USA, Indii, Kaukazu, Ukrainy, Niemiec, aktualną sytuację międzynarodową, ewolucję procesów globalizacyjnych, dzieje wojen na kontynencie europejskim od początku XVIII – do międzywojnia. Autor ponad 150 publikacji wydawanych w kraju i poza jego granicami, w tym ponad 30 artykułów w językach obcych  i 12 książek. Prywatnie podróżnik. Współautor dwujęzycznego polsko-ukraińskiego podróżniczego bloga: odkryjsviat.com

moderator:
  •  

Dyplomowany elektronik, absolwent Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Wiedeńskiego. W Austrii od 1991 r. Przewodniczący Federacji Polaków w Austrii. Prezes Światowej Federacji Sportu Polonijnego. Aktywny działacz społeczny na rzecz Polaków i Austriaków. Organizator lub współorganizator wielu wydarzeń, łączących historię, kulturę i sport, m.in. imprez sportowo-charytatywnych, wystaw historycznych. Współzałożyciel Polonijnego Centrum Sportów Wodnych w Gdańsku. Organizator Sympozjów Sportu Polonijnego. Założyciel serwisu informacyjnego „Polonia Sport”. Autor artykułów i opracowań́ dotyczących Polonii (m.in. Polacy jako Ambasadorzy współpracy środkowoeuropejskiej, Oblicza Polonii, Kolorowe Mateczniki). Współautor filmu dokumentalnego o obozie zagłady w Gusen. Moderator i gość wielu audycji radiowych i programów telewizyjnych. Panelista debat polonijnych. Odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu św. Stanisława. Ambasador at Large w Austrii Orderu św. Stanisława. Przez czasopismo polonijne „Żongler” wybrany Twarzą Roku 2006.

współorganizator
  •  
Klub Gazety Polskiej im. Rotmistrza Pileckiego w Wiedniu
LOGO Klub Gazety Polskiej im.Rtm.Pileckiego
partner
  •  
federacja Polaków w Austrii
książka: “Wielka Wojna Polaków 1914-1918”

“Wielka Wojna Polaków 1914-1918”, Prof. Andrzej Chwalba” Zwycięska w II Edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki praca opisuje w sposób kompleksowy historię ziem polskich podczas I Wojny Światowej. Co ciekawe, autor nie poprzestaje w niej wyłącznie na opisie przebiegu wojny czy wątkach politycznych, lecz w duchu antropologii historycznej sięga po wątki społeczne. Książka podejmuje problematykę życia codziennego, demoralizacji, czy społecznej aktywności kobiet.

Nagranie debaty na youtube na kanale Fundacji w języku polskim

Nagranie debaty na youtube na kanale Fundacji w języku niemieckim

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

znaki_strona_www

tagi

podziel się