Relacja ze spotkania: „Sprawa polska” w II Rzeszy Niemieckiej (1871-1918). Webinar z Prof. Przemysławem Waingertnerem

W sobotę 12.11.2022 r. odbyło się drugie spotkanie z historykiem organizowane w ramach projektu “Ziarna Historii 2.0: Pola wiedzy”. 

Był to wykład Prof. Przemysława Waingertnera pt: “Sprawa polska w II Rzeszy Niemieckiej ( 1871-1918)” współorganizowany z organizacją polonijną Polskie Stowarzyszenie Szkolne “Oświata” w Ottweiler w Niemczech. 

Dyskusja oscylowała wokół problematyki losów Polaków w aspekcie politycznym, społecznym i kulturowym w II Rzeszy Niemieckiej.

Spotkanie transmitowane było on-line na kanale youtube Blogpress.pl oraz na zoom w języku polski i niemieckim co zostało osiągnięte dzięki zaangażowaniu tłumaczy symultanicznych. 

Wydarzenie odbywało się w ramach projektu „Ziarna Historia 2.0. Pola wiedzy”

PROGRAM SPOTKANIA
sobota, 12 listopada 2022
Rozpoczęcie spotkania przez Pana Sławomira Hałaczkiewicza - Przewodniczącego Polskiego Stowarzyszenia Szkolnego “Oświata” w Ottweiler
sobota, 12 listopada 2022
sobota, 12 listopada 2022
Przywitanie gości przez Pana Pawła Kurtykę – Prezesa Zarządu Fundacji im. Janusza Kurtyki
sobota, 12 listopada 2022
sobota, 12 listopada 2022
Wykład prof. Przemysława Waingertnera
sobota, 12 listopada 2022
sobota, 12 listopada 2022
Sesja pytań i odpowiedzi
sobota, 12 listopada 2022
gość spotkania:
  •  
fot. Bartosz Kałużny (UŁ)

Prof. dr hab. Przemysław Waingertner, ur. 1969, historyk (Uniwersytet Łódzki), badacz dziejów Drugiej Rzeczypospolitej, polskiej myśli politycznej i historii oręża polskiego w XX w., autor kilkunastu książek i ponad stu artykułów naukowych („Dzieje Najnowsze”, „Przegląd Nauk Historycznych”, „Rocznik Łódzki”), popularyzator historii, współpracownik TVP Historia i „W Sieci Historii”, wiceprezes łódzkiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego, przewodniczący Rady Muzeum Dzieci Polskich – Ofiar Totalitaryzmu, członek Rady Programowej Fundacji im. Janusza Kurtyki w Warszawie.

moderator:
  •  

Andrzej Grodzki, urodzony w Łomży, absolwent Wydz. Polonistyki UW, wychowawca i nauczyciel. Od 21 lat w RFN. Pracuje z polskimi dziećmi i polską młodzieżą w różnych typach szkół na terenie Niemiec.

Współorganizator
  •  
Polskie Stowarzyszenie Szkolne “Oświata”
książka: “Wielka Wojna Polaków 1914-1918”

“Wielka Wojna Polaków 1914-1918”, Prof. Andrzej Chwalba” Zwycięska w II Edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki praca opisuje w sposób kompleksowy historię ziem polskich podczas I Wojny Światowej. Co ciekawe, autor nie poprzestaje w niej wyłącznie na opisie przebiegu wojny czy wątkach politycznych, lecz w duchu antropologii historycznej sięga po wątki społeczne. Książka podejmuje problematykę życia codziennego, demoralizacji, czy społecznej aktywności kobiet.

Nagranie debaty on-line na youtubie na kanale Fundacji w języku polskim

Nagranie debaty on-line na youtubie na kanale Fundacji w języku niemieckim

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

znaki_strona_www

tagi

podziel się