Relacje polsko-amerykańskie: „Strategiczne partnerstwo. Polska i USA w XX i XXI w.”

Fundacja im. Janusza Kurtyki zaprasza na kolejną debatę z cyklu „Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości ? 3.0”, pt. „Strategiczne partnerstwo. Polska i USA w XX i XXI w.”.

Debata odbędzie się w formie online 16 września 2021 roku, o godzinie 18:00, na kanale Youtube Blogpressportal.
Link do transmisji na żywo:
https://youtu.be/F-jkiSwWtsw
W dyskusji udział wezmą:
  • Dr Marcin Fatalski, Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego;
  • Dr Mirosław Habowski, Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego.
Moderatorem debaty będzie:
  • Dr Jan Pajor, Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego.

Nasi eksperci pochylą się nad następującymi zagadnieniami:

  • stosunki polsko-amerykańskie w okresie międzywojennym;
  • Waszyngton a władza ludowa w Warszawie i rząd emigracyjny w Londynie;
  • Polska we współczesnej polityce USA;
  • Stany Zjednoczone we współczesnej polityce Polski.
Fundacja im. Janusza Kurtyki w Warszawie organizuje w tym roku trzecią edycję cyklu debat pt. „Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości? 3.0”.
Celem cyklu jest sformułowanie diagnoz dotyczących relacji Polski z partnerami osadzonych w niełatwym często kontekście historycznym oraz podjęcie próby wyciągnięcia wniosków i stworzenia recept w tym zakresie.
Przyświeca nam przekonanie, że powyższa idea jest zbieżna z intuicją Patrona Fundacji, Prof. Janusza Kurtyki, Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej w latach 2005-2010. Był on zdania, że tylko prawda o historii Polski i świata pomaga zrozumieć sens przeszłości. To zaś stanowi istotny krok ku formułowaniu ambitnych planów odnoszących się do teraźniejszości i przyszłości. Dlatego historia stanowi komponent racji stanu.
W 2021 r. planujemy przyjrzeć się stosunkom Polski z Francją, Wielką Brytanią i USA, uwypuklając zwłaszcza kwestię wspólnoty wartości wyłaniających się z dziedzictwa myśli polityczno-społecznej, zwłaszcza republikańskiej, liberalnej i konserwatywnej. Uzupełnieniem cyklu będą dwie debaty problemowe dotyczące miejsca Polski w trajektoriach rozwojowych regionów Europy na przestrzeni dziejów oraz polskiej dyplomacji naukowej.
Projekt zakłada zorganizowanie 8 debat z udziałem naukowców, publicystów, przedstawicieli instytucji publicznych bądź organizacji pozarządowych. Sądzimy, że tylko taki dobór panelistów, reprezentujących różne poglądy, zapewni po raz kolejny szerokie i możliwie obiektywne spojrzenie na proponowane tematy. Każde spotkanie poprowadzi moderator, oddając po dyskusji głos publiczności.
Pokłosiem dwóch poprzednich edycji cyklu są publikacje książkowe wydane przez Fundację im. Janusza Kurtyki pod redakcją dr. Damiana Bębnowskiego, Wiceprezesa Zarządu ds. nauki. Zebraliśmy w nich zapisy wszystkich spotkań wraz z dodatkowymi tekstami nadesłanymi przez naszych znamienitych gości.
Z publikacjami można zapoznać się poniżej: 
Tom 1 (2019): http://www.fundacjakurtyki.pl/…/historia-prawda
Tom 2 (2020): http://www.fundacjakurtyki.pl/…/Jak-prowadzi-stosunki
Tegoroczną edycję również planujemy zwieńczyć kolejnym tomem naszej książki.
Serdecznie zapraszamy do śledzenia kolejnych debat.

tagi

podziel się

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email