Relacje polsko-litewskie a trudne sąsiedztwo w XX w.

Fundacja im. Janusza Kurtyki zaprasza na debatę pt. „Relacje polsko-litewskie a trudne sąsiedztwo w XX w”. Debata odbędzie się w formie online poprzez podany w najbliższym czasie link do transmisji live na kanale YouTube Blogpressportal. Podczas debaty będziecie Państwo mieli możliwość zadawania pytań prelegentom, do czego serdecznie zapraszamy.

Wsparcie od strony technicznej zapewni Blogpress.pl, partner medialny cyklu „Historia, prawda, teraźniejszość 2.0”.

W dyskusji udział wezmą :

•  dr Barbara Jundo-Kaliszewska – historyk, tłumacz, niezależna publicystka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,
• p. Kinga Raś – analityk, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych,
• p. prof. Krzysztof Buchowski – Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet w Białymstoku.

Debatę poprowadzi :
• p. Adam Hlebowicz – dyrektor Biura Edukacji Narodowej IPN.Podczas debaty poruszone zostaną następujące kwestie:

• dziedzictwo wspólnej historii (unia polsko-litewska, Rzeczpospolita Obojga Narodów) jako fundament obopólnych relacji,

• kształtowanie się świadomości narodowej Polaków i Litwinów w XIX w. – przykłady współpracy i antagonizmów,

• państwowość polska i litewska po I wojnie światowej, stosunki sąsiedzkie w międzywojniu,

• II wojna światowa, okupacja,

• Polacy i Litwini w ramach komunistycznego reżimu po 1945 r. – różnice i podobieństwa,

• reperkusje dla polityk historycznych Polski i Litwy,

• wnioski i recepty dla stosunków polsko-litewskich. 

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej zapowiedzi:


Zachęcamy do śledzenia wydarzenia na portalu Facebook.Więcej o projekcie „Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości? 2.0”:Podobnie jak w pierwszej edycji, projekt zakłada zorganizowanie od kilku do kilkunastu debat z udziałem naukowców i specjalistów, reprezentujących różne dyscypliny: historyków, politologów, ekspertów z zakresu stosunków międzynarodowych, ekspertów z zakresu komunikacji, dziennikarzy i publicystów. Debaty, wchodzące w skład cyklu, pogrupowane są, tak jak w poprzedniej edycji, w cztery główne bloki tematyczne, a każdy z nich dotyczył relacji Polski z innym krajem. W tej odsłonie wspólnie z ekspertami zbadamy stosunki Polski z Białorusią, Litwą, państwami bałtyckimi i państwami grupy V4.

Zbadane w poprzedniej odsłonie cyklu zagadnienia, związane z relacjami polsko-niemieckimi, polsko-rosyjskimi, polsko-ukraińskimi i polsko-żydowskimi, nie zostaną jednak całkowicie porzucone, a pogłębione. Co jakiś czas proponowana będzie debata, typu case study, w ramach której organizatorzy spojrzą na przedyskutowane już w zeszłym roku stosunki z perspektywy konkretnie zdefiniowanych i rozogniających je kazusów.

Większość z debat, jak w poprzedniej edycji, prowadzona jest przez eksperta, moderującego spotkanie i angażuje trzech panelistów, zapewniających spojrzenie na omawiane zagadnienia z różnych perspektyw.

Przyczynkiem do pochylenia się nad opisywanym powyżej projektem stały się komentowane szeroko od lat w debacie publicznej problemy w sferze spojrzenia na wspólną przeszłość Polski i jej partnerów. Mając świadomość trudności związanych z różnie ukształtowaną pamięcią zbiorową, ale także ich wpływu na postrzeganie Polski zagranicą, fundacja prowadzi projekt o podwójnym i komplementarnym celu: deskryptywnym, polegającym na założeniu konieczności przeanalizowania najważniejszych problemów, określenia ich genezy i charakteru, oraz celu o charakterze normatywnym, a więc związanym z podjęciem próby określenia metod i kierunków odpowiedzi na wyniki diagnozy. Świadczy to jednocześnie o chęci dotarcia do istoty problemu, jak i o pragmatycznym i odpowiedzialnym, nakierowanym na wsparcie instytucji publicznych, nastawieniu organizatorów.


Biblioteka im. Janusza Kurtyki, w tym odbywające się w niej debaty z cyklu „Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości? 2.0”, utrzymywana i rozwijana jest w ramach zadania „Podium – trójpłaszczyznowy i trójstopniowy rozwój Fundacji im. Janusza Kurtyki. W stronę umiędzynarodowienia, innowacyjności i pełnej profesjonalizacji działalności edukacyjnej, „parasolowej” i związanej z promocją Rzeczypospolitej Polskiej za granicą”. Działanie sfinansowane ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030”.

tagi

podziel się