Relacje polsko-żydowskie a administracja amerykańska

Burza wokół ustawy o IPN oraz wokół „just act”. Te zagadnienia uzmysławiają, jak ważną rolę dla relacji polsko-żydowskich i polskiej polityki pamięci w ich kontekście pełnią Stany Zjednoczone. Podczas inaugurującej cykl „Historia, prawda, teraźniejszość” debaty, zatytułowanej „Relacje polsko-żydowskie a administracja amerykańska”, wraz zaproszonymi gośćmi postaramy się omówić tę rolę na podanych wyżej przykładach, dbając jednocześnie o to, aby wnioskom o charakterze opisowym towarzyszyły konkretne propozycje rozwiązań problematycznych kwestii.

Dyskutować będą:

– dr Tomasz Płudowski,
amerykanista, medioznawca, Collegium Civitas,
– red. Bronisław Wildstein,
publicysta, członek zespołu ds. dialogu prawno-historycznego z Izraelem,
– dr Artur Wróblewski,
amerykanista, Uczelnia Łazarskiego.

Moderatorem debaty będzie red. Tomasz Pietryga z Rzeczpospolitej.

Dyskusja odbędzie się 14 listopada, o godz. 18:00, w tworzonym przez Fundację im. Janusza Kurtyki, w murach dawnego Aresztu Śledczego Warszawa-Mokotów, przy u. Rakowieckiej 37, w Warszawie, miejscu spotkań, konferencji i Biblioteki im. Janusza Kurtyki. Potrwa około godziny i zakończy ją sesja pytań od publiczności.

Wstęp wolny.

Więcej o projekcie „Historia, prawda, teraźniejszość”:

Spotkanie stanowi część projektu „Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości?”. Złoży się na niego cykl debat i towarzysząca im publikacja, mające na celu zidentyfikowanie i zdiagnozowanie węzłowych zagadnień, związanych ze stosunkami międzynarodowymi, w kontekście różnie interpretowanej przeszłości, opracowanie konkretnych recept w tym zakresie oraz utrwalenie zgromadzonych wniosków w formie publikacji książkowej.

Plan organizatorów zakłada zorganizowanie 12 dyskusji, skupionych w czterech cyklach tematycznych, z udziałem naukowców i specjalistów, reprezentujących różne dyscypliny: historyków, politologów i publicystów. Pierwszy cykl odnosił się będzie do zagadnień, związanych z relacjami polsko-żydowskimi. Drugi odnosił się będzie do zagadnień, związanych z relacjami polsko-ukraińskimi. Trzeci dotyczył będzie zagadnień, związanych z relacjami polsko-niemieckimi. Czwarty poświęcony będzie zagadnieniom, związanym z relacjami polsko-rosyjskimi.
Po zakończeniu wszystkich cykli tematycznych planowana jest publikacja powstałych na ich kanwie refleksji.

Miejsce, dyskusja i cały cykl powstają w ramach projektu „Klaster pozarządowy dla Rzeczypospolitej – na styku nauki, kultury i edukacji obywatelskiej. Nowe miejsce debaty o Polsce”. Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Partnerami projektu są:
Studenci dla Rzeczypospolitej
Fundacja dla Rzeczypospolitej

Patroni medialni:
Rzeczpospolita
Historia Uważam Rze
Do Rzeczy
Historykon.pl

tagi

podziel się