Relacje polsko-żydowskie a narracje historyczne o II Wojnie Światowej [debata]

W środę, 24 kwietnia 2019 r., o godzinie 18:00, w Bibliotece im. Janusza Kurtyki, przy ul. Rakowieckiej 37, w Warszawie, będzie miała miejsce debata pt.”Relacje polsko-żydowskie a narracje historyczne o II Wojnie Światowej”. 

Jest to czwarta już dyskusja z cyklu „Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości?”, którego celem jest zidentyfikowanie i zdiagnozowanie węzłowych zagadnień, związanych ze stosunkami międzynarodowymi, w kontekście różnie interpretowanej przeszłości oraz opracowanie konkretnych recept w tym zakresie.

Do dyskusji nad wybranymi zagadnieniami zaproszeni zostali specjaliści w dziedzinach: historii, dialogu polsko-żydowskiego oraz komunikacji. Wspólnie zastanowią się nad kierunkami kształtowania narracji historycznej o II Wojnie Światowej i Holokauście przez Polaków i Żydów w przeszłości, a także nad tym, jak jest ona kształtowana dzisiaj. Ponadto, podejmą próbę określenia właściwego sposobu budowania polskiej narracji historycznej w przyszłości, w kontekście relacji polsko-żydowskich.

W dyskusji wezmą udział:

– ks. prof. Waldemar Chrostowski,

teolog, biblista, specjalista w dziedzinie dialogu Kościoła katolickiego z Żydami i judaizmem,

profesor zwyczajny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,

– dr Marcin Urynowicz, 

historyk, specjalista w dziedzinie historii Polski okresu II Wojny Światowej, ze szczególnym uwzględnieniem stosunków polsko-żydowskich i kwestii ratowania Żydów przez Polaków w czasie Holokaustu, Instytut Pamięci Narodowej,

– Miłosz Lodowski,

strateg kreatywny, specjalista w dziedzinie marketingu i komunikacji tożsamościowej oraz patriotycznej, dyrektor kreatywny MxM Production House.

Debatę poprowadzi:

– dr Martyna Rusiniak-Karwat,

historyk, politolog, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Instytut Pileckiego.

W trakcie dyskusji zostaną poruszone następujące zagadnienia:

1) geneza i kierunki kształtowania się narracji historycznych o II Wojnie Światowej i Holokauście wśród Polaków i Żydów;

2) narracje historyczne o II Wojnie Światowej i Holokauście wśród Polaków i Żydów dzisiaj (określenie głównych cech, udział państw, instytucji i organizacji pozarządowych w jego kształtowaniu, główne rozdźwięki w ocenie tych samych zjawisk lub w rozłożeniu akcentów, ocena walorów perswazyjnych lub retorycznych w dyskursie naukowym i społeczno-politycznym);

3) zebranie wyłaniających się z dyskusji wniosków dotyczących narracji;

4) próba opracowania recept dla budowania polskiej narracji.

Debata będzie miała miejsce w środę, 24 kwietnia 2019 r., o godz. 18:00, w Bibliotece im. Janusza Kurtyki, przy ul. Rakowieckiej 37, w Warszawie (budynek dawnego Aresztu Śledczego Warszawa-Mokotów). Dyskusja potrwa około godziny i zakończy ją sesja pytań od publiczności.

Po zakończeniu oficjalnej części zapraszamy do dyskusji kuluarowej przy filiżance kawy lub herbaty.

Wstęp wolny.


Fot.: Uliczna sprzedaż opasek z gwiazdą Dawida w getcie warszawskim w czasie okupacji niemieckiej. 
Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe

Więcej o projekcie „Historia, prawda, teraźniejszość”:

Spotkanie stanowi część projektu „Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości?”. Składa się nań cykl debat, mających na celu zidentyfikowanie i zdiagnozowanie węzłowych zagadnień, związanych ze stosunkami międzynarodowymi, w kontekście różnie interpretowanej przeszłości, opracowanie konkretnych recept w tym zakresie oraz utrwalenie zgromadzonych wniosków w formie publikacji książkowej.

Plan organizatorów zakłada zorganizowanie 12 dyskusji skupionych w czterech cyklach tematycznych z udziałem naukowców i specjalistów, reprezentujących różne dyscypliny: historyków, politologów i publicystów. Cykle odnoszą się do zagadnień związanych z relacjami: polsko-żydowskimi, polsko-ukraińskimi, polsko-niemieckimi oraz polsko-rosyjskimi. Po zakończeniu wszystkich cykli tematycznych planowana jest publikacja powstałych na ich kanwie refleksji. 

Miejsce, dyskusja i cały cykl powstają w ramach projektu „Klaster pozarządowy dla Rzeczypospolitej – na styku nauki, kultury i edukacji obywatelskiej. Nowe miejsce debaty o Polsce”. Projekt został dofinansowany ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Patronat nad projektem objęli: „Rzeczpospolita”, „Uważam Rze Historia”, „Do Rzeczy”, historykon.pl oraz blogpress.pl

Partnerami cyklu debat są: stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej oraz Fundacja dla Rzeczypospolitej.

Zapraszamy do śledzenia wydarzenia na Facebook

tagi

podziel się