Relacje polsko-żydowskie a narracje historyczne o II Wojnie Światowej [debata]

W środę, 24 kwietnia 2019 r., o godzinie 18:00, w Bibliotece im. Janusza Kurtyki, przy ul. Rakowieckiej 37, w Warszawie, będzie miała miejsce debata pt.”Relacje polsko-żydowskie a narracje historyczne o II Wojnie Światowej”. 

Jest to czwarta już dyskusja z cyklu „Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości?”, którego celem jest zidentyfikowanie i zdiagnozowanie węzłowych zagadnień, związanych ze stosunkami międzynarodowymi, w kontekście różnie interpretowanej przeszłości oraz opracowanie konkretnych recept w tym zakresie.

Do dyskusji nad wybranymi zagadnieniami zaproszeni zostali specjaliści w dziedzinach: historii, dialogu polsko-żydowskiego oraz komunikacji. Wspólnie zastanowią się nad kierunkami kształtowania narracji historycznej o II Wojnie Światowej i Holokauście przez Polaków i Żydów w przeszłości, a także nad tym, jak jest ona kształtowana dzisiaj. Ponadto, podejmą próbę określenia właściwego sposobu budowania polskiej narracji historycznej w przyszłości, w kontekście relacji polsko-żydowskich.

W dyskusji wezmą udział:

– ks. prof. Waldemar Chrostowski,

teolog, biblista, specjalista w dziedzinie dialogu Kościoła katolickiego z Żydami i judaizmem,

profesor zwyczajny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,

– dr Marcin Urynowicz, 

historyk, specjalista w dziedzinie historii Polski okresu II Wojny Światowej, ze szczególnym uwzględnieniem stosunków polsko-żydowskich i kwestii ratowania Żydów przez Polaków w czasie Holokaustu, Instytut Pamięci Narodowej,

– Miłosz Lodowski,

strateg kreatywny, specjalista w dziedzinie marketingu i komunikacji tożsamościowej oraz patriotycznej, dyrektor kreatywny MxM Production House.

Debatę poprowadzi:

– dr Martyna Rusiniak-Karwat,

historyk, politolog, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Instytut Pileckiego.

W trakcie dyskusji zostaną poruszone następujące zagadnienia:

1) geneza i kierunki kształtowania się narracji historycznych o II Wojnie Światowej i Holokauście wśród Polaków i Żydów;

2) narracje historyczne o II Wojnie Światowej i Holokauście wśród Polaków i Żydów dzisiaj (określenie głównych cech, udział państw, instytucji i organizacji pozarządowych w jego kształtowaniu, główne rozdźwięki w ocenie tych samych zjawisk lub w rozłożeniu akcentów, ocena walorów perswazyjnych lub retorycznych w dyskursie naukowym i społeczno-politycznym);

3) zebranie wyłaniających się z dyskusji wniosków dotyczących narracji;

4) próba opracowania recept dla budowania polskiej narracji.

Debata będzie miała miejsce w środę, 24 kwietnia 2019 r., o godz. 18:00, w Bibliotece im. Janusza Kurtyki, przy ul. Rakowieckiej 37, w Warszawie (budynek dawnego Aresztu Śledczego Warszawa-Mokotów). Dyskusja potrwa około godziny i zakończy ją sesja pytań od publiczności.

Po zakończeniu oficjalnej części zapraszamy do dyskusji kuluarowej przy filiżance kawy lub herbaty.

Wstęp wolny.


Fot.: Uliczna sprzedaż opasek z gwiazdą Dawida w getcie warszawskim w czasie okupacji niemieckiej. 
Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe

Więcej o projekcie „Historia, prawda, teraźniejszość”:

Spotkanie stanowi część projektu „Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości?”. Składa się nań cykl debat, mających na celu zidentyfikowanie i zdiagnozowanie węzłowych zagadnień, związanych ze stosunkami międzynarodowymi, w kontekście różnie interpretowanej przeszłości, opracowanie konkretnych recept w tym zakresie oraz utrwalenie zgromadzonych wniosków w formie publikacji książkowej.

Plan organizatorów zakłada zorganizowanie 12 dyskusji skupionych w czterech cyklach tematycznych z udziałem naukowców i specjalistów, reprezentujących różne dyscypliny: historyków, politologów i publicystów. Cykle odnoszą się do zagadnień związanych z relacjami: polsko-żydowskimi, polsko-ukraińskimi, polsko-niemieckimi oraz polsko-rosyjskimi. Po zakończeniu wszystkich cykli tematycznych planowana jest publikacja powstałych na ich kanwie refleksji. 

Miejsce, dyskusja i cały cykl powstają w ramach projektu „Klaster pozarządowy dla Rzeczypospolitej – na styku nauki, kultury i edukacji obywatelskiej. Nowe miejsce debaty o Polsce”. Projekt został dofinansowany ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Patronat nad projektem objęli: „Rzeczpospolita”, „Uważam Rze Historia”, „Do Rzeczy”, historykon.pl oraz blogpress.pl

Partnerami cyklu debat są: stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej oraz Fundacja dla Rzeczypospolitej.

Zapraszamy do śledzenia wydarzenia na Facebook

tagi

podziel się

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email