Republikanizm amerykański i polski: inspiracje i osiągnięcia

Fundacja im. Janusza Kurtyki zaprasza na kolejną debatę z cyklu „Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości ? 3.0”, pt. „Republikanizm amerykański i polski: inspiracje i osiągnięcia”.

Debata odbędzie się w formie online 8 lipca 2021 roku, o godzinie 18:00, na kanale Youtube Blogpressportal.
 
W dyskusji udział wezmą:
 
*prof. Jolanta Daszyńska, Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego
*prof. Rafał Prostak, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Moderatorem debaty będzie:
*dr Przemysław Damski, Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych Akademia Vistula

Fundacja im. Janusza Kurtyki w Warszawie organizuje w tym roku trzecią edycję cyklu debat pt. „Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości? 3.0”.Celem cyklu jest sformułowanie diagnoz dotyczących relacji Polski z partnerami osadzonych w niełatwym często kontekście historycznym oraz podjęcie próby wyciągnięcia wniosków i stworzenia recept w tym zakresie.Przyświeca nam przekonanie, że powyższa idea jest zbieżna z intuicją Patrona Fundacji, Prof. Janusza Kurtyki, Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej w latach 2005-2010. Był on zdania, że tylko prawda o historii Polski i świata pomaga zrozumieć sens przeszłości. To zaś stanowi istotny krok ku formułowaniu ambitnych planów odnoszących się do teraźniejszości i przyszłości. Dlatego historia stanowi komponent racji stanu.W 2021 r. planujemy przyjrzeć się stosunkom Polski z Francją, Wielką Brytanią i USA, uwypuklając zwłaszcza kwestię wspólnoty wartości wyłaniających się z dziedzictwa myśli polityczno-społecznej, zwłaszcza republikańskiej, liberalnej i konserwatywnej. Uzupełnieniem cyklu będą dwie debaty problemowe dotyczące miejsca Polski w trajektoriach rozwojowych regionów Europy na przestrzeni dziejów oraz polskiej dyplomacji naukowej.Projekt zakłada zorganizowanie 8 debat z udziałem naukowców, publicystów, przedstawicieli instytucji publicznych bądź organizacji pozarządowych. Sądzimy, że tylko taki dobór panelistów, reprezentujących różne poglądy, zapewni po raz kolejny szerokie i możliwie obiektywne spojrzenie na proponowane tematy. Każde spotkanie poprowadzi moderator, oddając po dyskusji głos publiczności.Pokłosiem dwóch poprzednich edycji cyklu są publikacje książkowe wydane przez Fundację im. Janusza Kurtyki pod redakcją dr. Damiana Bębnowskiego, Wiceprezesa Zarządu ds. nauki. Zebraliśmy w nich zapisy wszystkich spotkań wraz z dodatkowymi tekstami nadesłanymi przez naszych znamienitych gości. Z publikacjami można zapoznać się poniżej na naszej stronie internetowej: www.fundacjakurtyki.pl

„Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości? 3.0” stanowi część zadania publicznego finansowanego ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Projekt Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości? 3.0″ dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

tagi

podziel się