Rondo Janusza Kurtyki w Krakowie

Miło nam poinformować, że Janusz Kurtyka został patronem ronda w pobliżu Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie. W odbywającej się dziś uroczystości wzięli udział Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki oraz jego zastępca dr Karol Polejowski, Prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski, a także fundatorzy naszej fundacji Zuzanna Kurtyka oraz Paweł Kurtyka.

Janusz Kurtyka był wybitnym mediewistą, badaczem dziejów polskiego możnowładztwa z okresu średniowiecza, jak również znawcą najnowszej historii Polski, w szczególności historii powojennego podziemia antykomunistycznego, którego badaniu oraz upamiętnianiu poświęcił ponad połowę swojego życia.

🇵🇱Od początku swojego społecznego i publicznego zaangażowania prowadził działalność proniepodległościową. W okresie PRL wyrażał to poprzez aktywną działalność w opozycji antykomunistycznej i Niezależnym Zrzeszeniu Studentów. Był zaangażowany od początku lat dziewięćdziesiątych XX w. w pionierskie prace badawcze nad historią zrzeszenia WiN i powojennego podziemia antykomunistycznego, między innymi jako redaktor naczelny Zeszytów Historycznych WiN. Równolegle z działalnością naukową prowadził działalność propaństwową, której kluczowym momentem był okres kierowania Instytutem Pamięci Narodowej w latach 2005-2010.

🛡Dla Profesora Kurtyki najważniejszym zagadnieniem była idea wolności, której drzwi starał się otwierać swoją działalnością, historyka, urzędnika, ale przede wszystkim patrioty. Chciał Polski wolnej i niepodległej. Jako historyk z wykształcenia i pasji wiedział, że tylko przez szerokie i wnikliwe poznanie dziejów ojczystych można budować aktywne społeczeństwo obywatelskie. 

✝️Janusz Kurtyka zginął w katastrofie pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku w drodze na uroczystości upamiętniające ofiary Zbrodni Katyńskiej.

Rondo Janusza Kurtyki znajduje się w Krakowie w ciągu ulicy Wita Stworza po wschodniej stronie krakowskiego Dworca Głownego PKP. Z inicjatywą tą wystąpił radny Adam Kalita, któremu serdecznie dziękujemy!

kategorie

tagi

podziel się

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email