Rondo Janusza Kurtyki w Krakowie

Miło nam poinformować, że Janusz Kurtyka został patronem ronda w pobliżu Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie. W odbywającej się dziś uroczystości wzięli udział Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki oraz jego zastępca dr Karol Polejowski, Prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski, a także fundatorzy naszej fundacji Zuzanna Kurtyka oraz Paweł Kurtyka.

Janusz Kurtyka był wybitnym mediewistą, badaczem dziejów polskiego możnowładztwa z okresu średniowiecza, jak również znawcą najnowszej historii Polski, w szczególności historii powojennego podziemia antykomunistycznego, którego badaniu oraz upamiętnianiu poświęcił ponad połowę swojego życia.

🇵🇱Od początku swojego społecznego i publicznego zaangażowania prowadził działalność proniepodległościową. W okresie PRL wyrażał to poprzez aktywną działalność w opozycji antykomunistycznej i Niezależnym Zrzeszeniu Studentów. Był zaangażowany od początku lat dziewięćdziesiątych XX w. w pionierskie prace badawcze nad historią zrzeszenia WiN i powojennego podziemia antykomunistycznego, między innymi jako redaktor naczelny Zeszytów Historycznych WiN. Równolegle z działalnością naukową prowadził działalność propaństwową, której kluczowym momentem był okres kierowania Instytutem Pamięci Narodowej w latach 2005-2010.

🛡Dla Profesora Kurtyki najważniejszym zagadnieniem była idea wolności, której drzwi starał się otwierać swoją działalnością, historyka, urzędnika, ale przede wszystkim patrioty. Chciał Polski wolnej i niepodległej. Jako historyk z wykształcenia i pasji wiedział, że tylko przez szerokie i wnikliwe poznanie dziejów ojczystych można budować aktywne społeczeństwo obywatelskie. 

✝️Janusz Kurtyka zginął w katastrofie pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku w drodze na uroczystości upamiętniające ofiary Zbrodni Katyńskiej.

Rondo Janusza Kurtyki znajduje się w Krakowie w ciągu ulicy Wita Stworza po wschodniej stronie krakowskiego Dworca Głownego PKP. Z inicjatywą tą wystąpił radny Adam Kalita, któremu serdecznie dziękujemy!

kategorie

tagi

podziel się