Rozstrzygnięcie VI edycji Nagrody im. Janusza Kurtyki

Z radością informujemy, że w VI edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki, organizowanym przez Fundację im. Janusza Kurtyki w Warszawie, zwyciężyła książka Dr. Przemysława Benkena pt. „Tajemnica śmierci Jana Rodowicza Anody”.

Dnia 10 czerwca 2022 r. w siedzibie Fundacji im. Janusza Kurtyki w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Programowej Fundacji. W oparciu o merytoryczną dyskusję nad recenzjami konkursowymi wszystkich finałowych prac, Rada w tajnym głosowaniu wyłoniła książkę Dr. Przemysława Benkena pt. „Tajemnica śmierci Jana Rodowicza Anody” (IPN, Warszawa 2016), decydując tym samym o przyznaniu Autorowi Nagrody im. Janusza Kurtyki.

Była to VI edycja dorocznego Konkursu, której tematyka brzmiała: „Armia Krajowa i postawy Polaków w latach II wojny światowej. Historia i dziedzictwo”. Formą Nagrody jest przetłumaczenie zwycięskiej pracy na język angielski oraz jej wydanie w renomowanym wydawnictwie naukowym. Fundacja zorganizuje uroczystą galę konkursową 27 sierpnia br. w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, w ramach Przeglądu Przeszłość/Przyszłość, a następnie promocję książki na Zachodzie.

Dr Damian K. Markowski, który był recenzentem konkursowym nagrodzonej książki, stwierdził: Autor posiada niemały talent pisarski, sprawnie wciągając czytelnika w opisywaną fabułę. Z informacji pochodzących z dokumentów bezpieki zgromadzonych w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej oraz ze źródeł uzupełniających Przemysław Benken stworzył wartką fabułę, z polotem opisując kolejne hipotezy i możliwości rozwoju wypadków”

Nagrodzona praca potwierdza rozległą wiedzę Autora, bezbłędny warsztat oraz umiejętność pracy na źródłach wytworzonych przez aparat bezpieczeństwa. Zdaniem recenzenta, to dojrzała i wartościowa monografia, stanowiąca „cenny przyczynek do badań nad powojennymi losami pokolenia Kolumbów na przykładzie jednej z najbardziej wartościowych jednostek, jakie to pokolenie było zdolne wydać spośród młodej inteligencji Warszawy”.

Autorowi serdecznie gratulujemy przyznania Nagrody. Wszystkim Uczestnikom składamy podziękowania za udział w Konkursie.

kategorie

tagi

podziel się