Świętokrzyski rajd śladami gen. „Szarego”

Fundacja im. Janusza Kurtyki zaprasza do udziału w Świętokrzyskim rajdzie śladami gen. „Szarego”, który odbędzie się w dniach 16-17 listopada 2019 roku. Rajd stanowi część III Edycji projektu: „Rajd śladami Żołnierzy Wyklętych”.

Wydarzenie odbędzie się u podnóża Gór Świętokrzyskich. Rajd poświęcony jest postaci gen. Antoniego Hedy „Szarego” – legendarnego dowódcy podziemia niepodległościowego, który walczył z okupantem niemieckim oraz sowieckim na terenie Kielecczyzny. W trakcie wydarzenia odwiedzimy miejsca, w których dochodziło do potyczek z oddziałami komunistycznej bezpieki oraz niemieckiego gestapo. Finalnym punktem rajdu, będzie kieleckie więzienie, rozbite przez oddział „Szarego” w sierpniu 1945 oku.

Szczegółowa trasa rajdu przedstawia się następująco:

Warszawa – Iłża – Starachowice – Wąchock – Wykus – Św. Katarzyna – Michniów – Skarbowa Góra – Piekło pod Niekłaniem – Końskie – Radoszyce – Trawniki – Kielce – Warszawa.

Zbiórka: 16 listopada, sobota, godz. 8.00 Warszawa, Al. Jana Pawła II na wysokości Dworca Centralnego.

Zakończenie: 17 listopada, niedziela, godz. około 18.00 (UWAGA godzina zakończenia może ulec zmianie, ze względu na postępy na trasie pieszej rajdu).

Rajd będzie miał charakter autokarowo-pieszy z 20-kilometrowym odcinkiem marszowym pierwszego dnia.

Nocleg podczas wydarzenia będzie miał miejsce w miejscowości Św. Katarzyna w Domu Gościnnym „Marysieńka”.

Przewodnikiem historycznym podczas Rajdu będzie dr Marek Jedynak z Kieleckiej Delegatury IPN

 

Sylwetka bohatera rajdu:

Antoni Heda „Szary”, gen. Wojska Polskiego, urodził się 11 października 1916 r. w Małomierzycach koło Iłży w rodzinie chłopskiej. W młodości związany był z ruchem patriotycznym. Po ukończeniu szkoły powszechnej kształcił się w Szkole Technicznej w Radomiu. W 1937 r. został powołany do Szkoły Podchorążych Rezerwy. Pracę zawodową rozpoczął w Fabryce Zbrojeniowej w Starachowicach.

Podczas kampanii polskiej w 1939 r. walczył w składzie 12. Dywizji Piechoty pod Iłżą, a następnie na Lubelszczyźnie. Po klęsce próbował przejść przez zieloną granicę, ale został schwytany przez NKWD. Osadzono go w twierdzy Brześć. Po wybuchu wojny sowiecko-niemieckiej trafił do obozu jeńców rosyjskich, skąd udało mu się zbiec. Po powrocie w strony rodzinne podjął działalność konspiracyjną w Związku Walki Zbrojnej, został komendantem podobwodu „Dolina”.

Jako oficer Armii Krajowej rozbudowywał systematycznie struktury oporu w Iłży i okolicach, współpracując z oddziałami partyzanckimi. W sierpniu 1943 r. wsławił się zdobyciem więzienia niemieckiego w Starachowicach i uwolnieniem ok. 80 ludzi. Z 60 z nich, którzy nie chcieli wracać do domów, utworzył oddział, co przyczyniło się do udzielenia mu przez komendę Okręgu Kielecko-Radomskiego AK zgody na przejście do partyzantki.

Walczył w składzie zgrupowania AK Jana Piwnika ps. „Ponury”, uczestnicząc m.in. w akcji zdobycia niemieckiego więzienia w Iłży, uwieńczonej uwolnieniem aresztowanych i skazanych na śmierć oraz akcji opanowania miasta Końskie i uwolnienia aresztowanych z niemieckiego więzienia.

W okresie akcji „Burza” walczył m.in. pod Radoszycami, Trawnikami i Szewcami. Jego oddział wchodził wówczas w skład II batalionu 3. Pułku Piechoty AK pod dowództwem kpt. Stanisława Poręby ps. „Świątek”.

Po zakończeniu wojny Heda-„Szary” pozostał w konspiracji, działając w ramach Ruchu Oporu Armii Krajowej, a następnie Delegatury Sił Zbrojnych. Wsławił się rozbiciem w nocy z 4 na 5 sierpnia 1945 r. komunistycznego więzienia w Kielcach, w którym UB i sowieccy funkcjonariusze „Smiersza” więzili członków polskiego podziemia niepodległościowego.

Brawurowej akcji na ul. Zamkowej 5 dokonała 30-osobowa brygada pod dowództwem kpt. Antoniego Hedy „Szarego”. Ubezpieczały ją oddziały kpt. Stefana Bembowskiego „Harnasia” i por. Henryka Podkowińskiego „Ocelota”.

Szturm na więzienie poprzedził upozorowany atak na oddalony o 50 km Szydłowiec. Gdy stacjonujący w Kielcach żołnierze radzieccy, oddziały MO i UB podążali w kierunku sfingowanej kanonady, partyzanci wkroczyli do miasta i po wysadzeniu więziennej bramy i drzwi cel uwolnili więźniów – głównie żołnierzy AK.

Wolność odzyskało wówczas – w zależności od szacunków – od ok. 300 do ok. 700 osób. Ubeckie źródła przyznały się jedynie do 298 wypuszczonych więźniów. Według moich ocen uwolnionych zostało 600-700 osób”.

Po akcji w Kielcach zaprzestał działalności konspiracyjnej – pod zmienionym nazwiskiem, jako Antoni Wiśniewski, wyjechał na wybrzeże, a później do Ostródy. Był poszukiwany przez UB i w 1948 roku został aresztowany w Gdyni. Otrzymał cztery wyroki śmierci, w końcu dzięki interwencji byłych oficerów AL, którzy współdziałali z nim w 1944 r., karę śmierci zamieniono na dożywocie. Wyrok odsiadywał w więzieniach na Rakowieckiej, w Rawiczu i we Wronkach.

Wyszedł na wolność w 1956 r., objęty amnestią. W dalszym ciągu prowadził jednak działalność niepodległościową, m.in. działając w NSZZ „Solidarność”. W 1981 r. został wybrany na Przewodniczącego Niezależnego Związku Kombatantów przy NSZZ „Solidarność”.

Podczas stanu wojennego został internowany w Białołęce. Przez wiele lat był doradcą kardynała Stefana Wyszyńskiego. W 1990 r. doprowadził do zjednoczenia ok. 30 organizacji kombatanckich w Światową Federację Polskich Kombatantów i został jej prezesem. W tym samym roku został także awansowany do stopnia pułkownika przez prezydenta RP na Uchodźstwie. Był także Głównym Komendantem Związku Strzeleckiego, nawiązującego do tradycji Drużyn Strzeleckich Józefa Piłsudskiego.

W latach 90-tych związał się z narodowym środowiskiem tygodnika „Ojczyzna”. Był autorem dwóch książek: „Wspomnienie Szarego” i „Szary przeciw zdrajcom Polski”.

W uznaniu zasług, na mocy postanowienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego, został w 2006 r. awansowany do stopnia generała brygady. Odznaczony wieloma odznaczeniami, w tym dwukrotnie krzyżem Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych. Wyróżniono go także honorowym obywatelstwem Iłży, Skarżyska-Kamiennej, Starachowic, Stąporkowa i Końskich.

Gen. Antoni Heda-Szary zmarł 15 lutego 2008 r. Został pochowany w Podkowie Leśnej pod Warszawą.

 

Zgłoszenia do uczestnictwa w wydarzeniu przyjmowane są do 12 listopada 2019 roku pod adresem e-mail: rajd@fundacjakurtyki.pl.

UWAGA!!! LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

Każde zgłoszenie musi posiadać: imię i nazwisko, tel. kontaktowy, datę urodzenia, zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

UWAGA! UCZESTNIKAMI RAJDU MOGĄ BYĆ WYŁĄCZNIE OSOBY POWYŻEJ 8 ROKU ŻYCIA. OSOBY W WIEKU 8-16 LAT MUSZĄ UCZESTNICZYĆ W RAJDZIE ZE SWOIM OPIEKUNEM PRAWNYM. OSOBY W WIEKU 16-18 LAT MUSZĄ POSIADAĆ ZGODĘ RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO DO UCZESTNICTWA W RAJDZIE.

Koszt udziału w wydarzeniu to 150 zł. Dla osób uczestniczących w minimum trzech rajdach organizowanych przez fundację przysługuje 20% rabatu.

Dla dzieci do lat 15 koszt udziału w rajdzie to 70 zł.

Opłatę należy wpłacić po rejestracji na konto fundacji:

Nazwa banku: PKO BP SA Oddział III w Łodzi nr konta: 46 1020 3378 0000 1702 0303 3305

Tytuł: „Opłata rajd Szarego”

Wydarzenie odbywa się pod Patronatem Narodowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości.

Projekt realizowany jest w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości.

Patronat honorowy:

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej

Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych

 

Współorganizatorem projektu jest Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

 

Partner Główny:

PKN Orlen

 

Wsparli nas:
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie

Kopalnia Soli „Wieliczka”

PGNiG Termika

PPL Koral

PGE Obrót S.A.

 

Partnerzy:

Studenci dla Rzeczypospolitej

Fundacja dla Rzeczypospolitej

 

Patronaty medialne:

historykon.pl

TVP Historia

dzieje.pl

wSieci Historii

historia.org.pl

Kwartalnik „Wyklęci”

Polska Zbrojna

Polska Zbrojna Historia

 

Pliki do pobrania
Regulamin Świętokrzyskiego rajdu śladami „Szarego”

 

tagi

podziel się

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email