„Tarcza Historii”, czyli razem przeciw nieprawdzie w obszarze narracji historycznych o Polsce i Ukrainie

Fundacja im. Janusza Kurtyki, wychodząc naprzeciw zagrożeniom związanym z dezinformacją rosyjską, zainicjowała projekt „«Tarcza Historii», czyli razem przeciw nieprawdzie. Czteroobszarowe przeciwdziałanie rosyjskiej dezinformacji w obszarze narracji historycznych o Polsce i Ukrainie”. Jego celem jest przeciwdziałanie kremlowskiej propagandzie, wypaczającej przeszłość tych państw w przestrzeni publicznej, zapobieganie antagonizowaniu Warszawy i Kijowa przez Moskwę, działanie na rzecz polepszenia wizerunku Polaków na Ukrainie oraz Ukraińców w Polsce, a także poprawa świadomości obywateli obydwu tych państw na temat zakłamywania ich dziejów.

 Realizując przedsięwzięcie, od kwietnia do listopada 2023 r. prowadzono monitoring rosyjskiej i białoruskiej przestrzeni medialnej, ze szczególnym uwzględnieniem treści pojawiających się na portalach internetowych. W ramach tego rozpoznawano szkodliwy dla wizerunku wspomnianych państw przekaz, demaskowano go i w kontrze doń przedstawiano zgodny z wiedzą naukową obraz przekłamanych bądź zmanipulowanych faktów. Narzędziem do upowszechnienia wyników tych prac były infografiki zawierające zwięzłe komunikaty przytaczające oraz dementujące nieprawdy szerzone przez rosyjską propagandę. Materiały te zostały upublicznione w mediach społecznościowych Fundacji im. Janusza Kurtyki.

Materiały w języku polskim
Materiały w języku agnielskim
Materiały w języku ukraińskim
Materiały powstały w ramach  Projektu „Tarcza historii”, czyli razem przeciw nieprawdzie. Czteroobszarowe przeciwdziałanie rosyjskiej dezinformacji w obszarze narracji historycznych o Polsce i Ukrainie.  Zadanie publiczne finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja Publiczna 2023”

kategorie

tagi

podziel się