Tęczyńscy Janusza Kurtyki

Fundacja im. Janusza Kurtyki we współpracy z Klubem Ronina zorganizowała spotkanie poświęcone ponownemu wydaniu monografii prof. J. Kurtyki pod tytułem: ”Tęczyńscy. Studium z dziejów polskiej elity możnowładczej w średniowieczu.“ Wydarzenie odbędzie się w Centrum Prasowym Foksal w Warszawie 15 stycznia 2018 roku o godzinie 20.00.

IMG_256

Ta obszerna, licząca niemal 700 stron rozprawa to owoc ośmiu lat rozległych i żmudnych kwerend źródłowych prof. Kurtyki. Monografia obejmuje dzieje rodziny Tęczyńskich od jej wyodrębnienia się na przełomie XIII i XIV w. z rodu Toporów do lat 1470–1475. Autor nie tylko odtworzył fakty genealogiczne rodu Tęczyńskich, ale przedstawił losy rodziny możnowładczej na tle dziejów politycznych Polski średniowiecznej, szczególnie uwzględniając rolę polityczną Tęczyńskich. Przedstawiona wizja polityki wewnętrznej
i zagranicznej w okresie późnego średniowiecza imponuje rozmachem opisu i szczegółową rekonstrukcją wydarzeń politycznych. 

Gośćmi spotkania podczas którego odbyła się debata poświęcona powyższej publikacji byli:

prof. Wojciech Fałkowski, prof. Sławomir Gawlas oraz Zuzanna Kurtyka. Natomiast moderatorem będzie Paweł Kurtyka – Prezes Fundacji im. Janusza Kurtyki.

Wydarzenie zostało objęte patronatem medialnym przez portal Historia.org.pl

Natomiast wcześniej w Krakowie również odbyło się spotkanie poświęcone publikacji zorganizowane przez Krakowski Klub Wtorkowy. W spotkaniu wzięła udział Zuzanna Kurtyka, dr Andrzej Marzec jak i dr Władysław Bukowski

Więcej o książce Janusza Kurtyki: ”Tęczyńscy. Studium z dziejów polskiej elity możnowładczej w średniowieczu.“ można przeczytać na naszej stronie pod poniższym linkiem: fundacjakurtyki.pl/pl/dzialalnosc-fundacji/56-teczynscy-studium-z-dziejow-polskiej-elity-moznowladczej-w-sredniowieczu

Całość obu spotkań można obejrzeć poniżej 

kategorie

tagi

podziel się