Ukraina w XIX i XX w. – budowa tożsamości narodowej i państwowej

Fundacja im. Janusza Kurtyki zaprasza na kolejną debatę w ramach projektu Historia, Prawda, Teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości? 4.0. Cały tegoroczny cykl dotyczyć będzie relacji polsko-ukraińskich z uwzględnieniem Rosji. Kolejne spotkanie pt. „Ukraina w XIX i XX w. – budowa tożsamości narodowej i państwowej” odbędzie się 6 października 2022 r. o godzinie 18:00 on-line na kanale youtube Blogpress.pl.

Dyskusja oscylować będzie wokół następujących zagadnień:

 • wschodnia Ukraina – rusyfikacja (rosyjskie postrzeganie kultury „małoruskiej”), 
 • antyrosyjskość kultury ukraińskiej (Taras Szewczenko) 
 • zachodnia Ukraina – kultura ukraińska w ramach monarchii Habsburgów, 
 • ukraiński ruch narodowy w Galicji wschodniej
 • polityka zaborców i ukraińskie nastroje antypolskie
 • nacjonalizm ukraiński
 • ziemie ukraińskie w II RP i ZSRS – analiza porównawcza sytuacji politycznej, ekonomicznej, społecznej i kulturowej
 • ziemie ukraińskie w czasie II wojny światowej
 • nieporozumienia i kontrowersje historiograficzne
PANELIŚCI:
 •  

historyk, politolog, pracownik Instytutu Studiów Politycznych PAN, zajmuje się problematyką
stosunków polsko-ukraińskich po 1939 roku oraz kwestią antykomunistycznego oporu w
Europie Środkowej po 1944 r. Napisał między innymi: Od rzezi wołyńskiej do akcji Wisła. Konflikt polsko-ukraiński 1943-1947 (Kraków 2011).

 •  

 historyk, sowietolog, pracownik Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN, autor publikacji Płonące Kresy. Operacja „Burza” na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej (2011) oraz Anatomia strachu. Sowietyzacja obwodu lwowskiego 1944–1953. Studium zmian polityczno-gospodarczych (2018).

Laureat Nagrody im. Janusza Kurtyki za publikację Dwa Powstania. Bitwa o Lwów 1918.

 •  

historyk, doktor habilitowany prof. UR, kierownik Zakładu Historii Najnowszej w Instytucie Historii
Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zainteresowania badawcze: stosunki polsko-ukraińskie w XX wieku,
historia dyplomacji, prawa człowieka. Autor kilkudziesięciu publikacji, m.in. monografii: Nie tylko
Petlura. Kwestia ukraińska w polskiej polityce zagranicznej w latach 1918-1923 (Wrocław
2004); Przesiedlenie ludności ukraińskiej z Polski do USRR w latach 1944-1947 (Rzeszów 2009); Akcja
specjalna „Wisła” (Rzeszów 2017)

MODERATOR:
 •  

dr Paweł Libera, historyk, pracownik Zakładu Historii XX wieku Instytutu Historii im. T. Manteuffla Polskiej Akademii Nauk oraz Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Zajmuje się badaniem relacji Polski ze wschodnimi sąsiadami w XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem działalności partii komunistycznej i Kominternu oraz represji sowieckich wobec obywateli polskich. Przygotowuje monografię ruchu prometejskiego.

Transmisja debaty on-line na youtubie na kanale Blogpress.pl

Zadanie finansowane z budżetu Państwa ze środków Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra

podziel się