VII edycja Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki rozstrzygnięta!

Z radością informujemy, że w VII edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki, organizowanym przez Fundację im. Janusza Kurtyki w Warszawie, zwyciężyła książka prof. Wojciecha Materskiego pt. Od cara do „cara”. Studium rosyjskiej polityki historycznej”.

Dnia 23 czerwca 2023 r. w siedzibie Fundacji im. Janusza Kurtyki w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Programowej Fundacji. W oparciu o merytoryczną dyskusję nad recenzjami konkursowymi wszystkich finałowych prac, Rada w tajnym głosowaniu wyłoniła książkę prof. Wojciecha Materskiego pt. Od cara do „cara”. Studium rosyjskiej polityki historycznej (Wydawnictwo ISP PAN, Warszawa 2017), decydując tym samym o przyznaniu Autorowi Nagrody im. Janusza Kurtyki.

Była to VII edycja dorocznego Konkursu, której tematyka brzmiała: W cieniu Imperium. Imperialne obrazy Rosji i ZSRS w perspektywie polskiej. Formą Nagrody jest przetłumaczenie zwycięskiej pracy na język angielski oraz jej wydanie w renomowanym wydawnictwie naukowym. Do tej pory organizatorzy Konkursu realizowali na tym polu współpracę z takimi domami wydawniczymi jak: Carolina Academic Press, Peter Lang Verlag, Routledge, De Gruyter. Fundacja przygotowuje uroczystą galę konkursową 26 sierpnia br. w Pałacu Belwederskim w Warszawie, w ramach Przeglądu Przeszłość/Przyszłość, a następnie promocję książki na Zachodzie.

Dr Przemysław Benken, który był recenzentem konkursowym nagrodzonego dzieła, docenił walory syntezy rosyjskiej polityki historycznej od caratu do rządów Władimira Putina. Stwierdził: Autor pracy ukazał specyficzne, właściwe dla totalitarnej formy rządów, mechanizmy wykorzystywania polityki historycznej przez Moskwę do realizacji jej celów imperialnych i wywierania wpływu na własne społeczeństwo, by osiągnąć zarówno doraźne, jak i długofalowe cele polityczne. W opracowaniu dostrzeżono ciągłość i stałe motywy w rosyjskiej (sowieckiej) polityce historycznej. Jak podkreślił recenzent, książka stanowi rezultat „dotychczasowych wieloletnich badań prowadzonych przez (…) jednego z czołowych polskich sowietologów”. Wojciech Materski opisuje moskiewski stosunek do innych narodów, co czyni pracę aktualną w kontekście wojny na Ukrainie. Opracowanie może być interesujące zarówno dla znawców tematu, jak i szerszego grona czytelników zagranicznych, chcących zrozumieć naturę rosyjskiego (sowieckiego) imperializmu, w tym trudne stosunki między Moskwą a Warszawą.

Autorowi serdecznie gratulujemy przyznania Nagrody. Wszystkim Uczestnikom składamy podziękowania za udział w Konkursie.

kategorie

tagi

podziel się