World War I and the Battle for Lwów: The impact on Polish Identity.

University of St. Thomas and the Janusz Kurtyka Foundation  present a meeting with Polish historians Professor Andrzej Chwalba and Dr. Damian K. Markowski, entitled World War I and the Battle for Lwów: The impact on Polish Identity. The meeting will be held online on Zoom on December 7, 2021, at 11.00 am. (CST)

PROGRAM:

1. Introduction by Dr. John Hittinger (Director at Saint John Paul II Institute , University of St. Thomas)

2. Presentation of the books and the Janusz Kurtyka Award, by Mr. Paweł Kurtyka, President of the Board of the Janusz Kurtyka Foundation;

3. Paper by Dr. John Radzilowski (Professor of History at the University of Alaska, Faculty Associate at Saint John Paul II Institute , University of St. Thomas)

4. Papers by Professor Andrzej Chwalba and Dr. Damian K. Markowski

5. A questions and answers session.

The meeting is open to the public and admission is free.

Zoom Link to the meeting: https://tiny.pl/9cs3s

The meeting is being organized in conjunction with the English-language publication of the following books:

Professor Andrzej Chwalba’s book The People of Poland at War: 1914-1918;

and Dr. Damian K. Markowski’s book Lwów or L’viv? Two Uprisings in 1918.

These volumes are prizewinners of the annual Janusz Kurtyka Award.

 

WERSJA POLSKA ARTYKUŁU

Uniwersytet of St.Thomas i Fundacja im. Janusza Kurtyki zapraszają na spotkanie z polskimi historykami, Profesorem Andrzejem Chwalbą i Dr. Damianem K. Markowskim pod tytułem” I Wojna Światowa i Bitwa o Lwów. Wpływ na polską tożsamość.

Spotkanie odbędzie się online na platformie Zoom 7 grudnia 2021 r. o godz. 16:00 czasu polskiego. Spotkanie organizowane jest w związku publikacją anglojęzyznych wydań prac:

–Profesora Andrzej Chwalby The People of Poland at War: 1914-1918;
 Dr. Damiana K. Markowskiego Lwów or L’viv? Two Uprisings in 1918.

Prace te nagrodzone zostały Nagrodą im. Janusza Kurtyki.

PROGRAM:

1. Wprowadzenie –  Dr John Hittinger

2. Prezentacja książek i Nagrody im. Janusza Kurtyki – Paweł Kurtyka, Prezes Zarządu Fundacji im. Janusza Kurtyki

3.  Referat Dr Joh’an Radzilowskiego (Professor of History at the University of Alaska, Faculty Associate at Saint John Paul II Institute , University of St. Thomas)

3. Referaty Profesora Andrzeja Chwalby i Dr. Damiana K. Markowskiego

4. Sesja pytań i odpowiedzi

Spotkanie jest otwarte i bezpłatne

Link do spotkania:https://tiny.pl/9cs3s

 

Additional information in english:

The Janusz Kurtyka Award and the project

The two books presented during the meeting won the Janusz Kurtyka Award in 2018 and 2019 respectively. The aim of the Competition for the Janusz Kurtyka Award is to select and highlight the year’s best Polish scholarship in the humanities or social sciences. The award-winning books should contribute to the commemoration and nurturing of Polish culture and history, and, most crucially, disseminate knowledge about the history of Poland abroad. The winning book is translated into foreign languages and distributed abroad.

The meetings and the Award are part of a larger project entitled Internationalization of Polish historiography and dissemination of the recognition of Polish scholarly achievements by enhancing readers’ accessibility through translation and promotion of the best books [2019-2020], conducted by the Janusz Kurtyka Foundation and financed by the Ministry of Education and Science of the Republic of Poland. The project combines several of the Foundation’s activities connected with its fundamental initiative as developed in the Janusz Kurtyka Award.

THE BOOKS

The People of Poland at War: 1914-1918, by Andrzej Chwalba

ISBN:978-3-631-83845-7d, Peter Lang: Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2021. 426 pp., 1 table.

During World War I Poland, at the time partitioned and under Prussian, Austrian and Russian rule, was not an independent state; however. as it was divided up between the belligerent powers, its territory was in the middle of the conflict. Professor Chwalba’s book presents an integral history of the Polish lands during World War I. However, its narrative is presented in the new, non-classical perspective of historical anthropology. The image of history Professor Chwalba offers is a panorama in which political, military, and economic problems serve only as a background for the history of individual lives. He describes the drama of daily life during the Great War with various military fronts crisscrossing Poland and uses this backdrop to analyze key issues such as demography, health, the demoralization of society, transport and communications, and the social activity of women, supplementing this outlook on Polish history with a view from the perspective of the occupying powers as well as with the effort the Polish people made worldwide to restore their country’s independence. World War I was a conflict that toppled empires, thereby offering Poland a chance to recover its freedom.

Lwów or L’viv? Two Uprisings in 1918, by Damian K. Markowski

ISBN: 978-3-631-82972-1, Peter Lang: Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2021. 412 pp., 28 figs. b/w.

In the aftermath of World War I, the freedom of the Poles and other ethno-national groups that had lived under the rule of former Central and East European empires was within arms’ reach. However, they still had to fight for this freedom against each other. That’s what happened in L’viv, where the struggle between Poles and Ukrainians erupted in November 1918. The book Lwów or L’viv? Two Uprisings in 1918 by Dr. Damian K. Markowski brings an absolutely unique, triple perspective on the battles for L’viv in November 1918, which consists of the Polish, Ukrainian and Jewish narratives about the conflict, giving a signal portrait of multi-ethnicity in an age of conflict. Markowski utilizes a wide range of sources, archives, and libraries to present the battles in an objective manner. His book explores the complex Polish-Ukrainian and Polish-Jewish relations, and to a certain extent also considers the 20th-century Ukrainian-Jewish relations and looks at L’viv as a city. Thanks to his literary talent, the book has an interesting composition, presenting readers with an intriguing story well worth reading.

ABOUT THE AUTHORS

Professor Andrzej Chwalba

Professor Andrzej Chwalba is an eminent Polish historian and researcher of social, cultural, and political history. He is head of the Historical Anthropology Department at the Jagiellonian University, specializing in the social and anthropological history of World War I and World War II, Polish-Russian relations, and the history of Kraków. He is a member of the editorial staff of a number of scholarly journals and  research boards such as the Council of the Museum of World War II and the Museum of Polish History. He has authored over 20 books, many of which have been published in foreign languages (Bulgarian, Croatian, Czech, English and German). Winner of the First Prize of the Oskar Halecki Historical Book of the Year Competition and of the Second Edition of the Competition for the Janusz Kurtyka Award for his book Wielka Wojna Polaków 1914-1918 (English edition: The People of Poland at War: 1914-1918).

Dr. Damian K. Markowski

Dr. Damian K. Markowski represents the younger generation of Polish historians and one of the few Polish researchers in the group of specialists in the history of Eastern Europe and the former Polish Eastern Borderlands. He received his Ph.D. from the Institute of History of the University of Warsaw. He has taken part in numerous international conferences on history and has authored several academic papers and over a  hundred general interest articles and reviews. He has been a research fellow of the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland and has received a research grant from the Center for Urban History of East Central Europe and the Polish Aid Foundation Trust in London. He is on the staff of the Office for Commemorating the Struggle and Martyrdom at the Institute of National Remembrance. Dr. Markowski is the prizewinner of the Third Edition of the Competition for the Janusz Kurtyka Award, for his book Dwa powstania. Bitwa o Lwów 1918 (English edition: Lwów or L’viv? Two Uprisings in 1918).

 

Dodatkowe informacje w języku polskim

Nagroda im. Janusza Kurtyki i projekt

Prezentowane książki zwyciężyły w dwóch kolejnych edycjach Nagrody im. Janusza Kurtyki  (w 2018 i 2019 r.). Celem Nagrody im. Janusza Kurtyki jest wyróżnienie najlepszych polskich prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Zwycięska praca ma przyczyniać się do upamiętnienia polskiej kultury i historii, przede wszystkim zaś do upowszechnienia jej poza granicami Polski. Tłumaczona jest na języki obce i dystrybuowana w obiegu międzynarodowym.

Spotkania wokół zwycięskich prac, przetłumaczonych na obce języki i wydanych w międzynarodowym wydawnictwie Peter Lang są częścią większego projektu zatytułowanego: Umiędzynarodowienie polskiej historiografii i zwiększenie rozpoznawalności osiągnięć polskich badaczy poprzez poszerzenie dostępności językowej i promocję najlepszych pozycji w latach 2019-2020, prowadzonego przez Fundację im. Janusza Kurtyki i finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Projekt skupia różne inicjatywy związane z Nagrodą im. Janusza Kurtyki

O książkach

The People of Poland at War: 1914-1918, prof. Andrzej Chwalba

Książka Profesora Andrzeja Chwalby stanowi całościowe opisanie historii ziem polskich podczas pierwszej wojny światowej. Jej  narracja prowadzona jest z nieklasycznej perspektywy antropologii historycznej. Obraz, jaki wyłania się z tego podejścia, to szeroka panorama, w której polityczne, militarne i ekonomiczne problem służą jedynie jako tło dla opisania historii zwykłych ludzi. Profesor Chwalba opisuje dramat życia codziennego podczas Wielkiej Wojny w przecinanej frontami Polsce , ukazując takie aspekty jak demografia, zdrowie, demoralizacja społeczna, transport, społeczna aktywność kobiet. Uzupełnia to spojrzenie perspektywą okupantów oraz opisem wysiłków, jakie Polacy na całym świecie włożyli w odzyskanie niepodległości swojego kraju.   

Lwów or L’viv? Two Uprisings in 1918, by Damian K. Markowski

Książka Zwei Aufstände Die Schlacht um Lemberg 1918 Dr. Damiana K. Markowskiego przedstawia całkowicie unikatową, potrójną narrację,  o zmaganiach o Lwów pomiędzy Polakami a Ukraińcami w Listopadzie 1918 roku, na którą składają się  perspektywy polska, ukraińska i żydowska, czyniąc z tej opowieści żywy i fascynujący obraz wielonarodowego miasta w czasach wojny. Doktor Markowski używa szerokiej bazy źródeł, archiwów i bibliotek, czyniąc ten opis możliwie najbardziej obiektywnym. Książka bada złożoność relacji polsko-ukraińskich i polsko-żydowskich a do pewnego stopnia ukazuje także dwudziestowieczne relacje ukraińsko-żydowskie. Jej atutem jest też opisanie Lwowa jako miasta. Dzięki talentowi literackiemu autora czytelnik otrzymuje niezwykle wciągającą pracę, którą czyta się z zapartym tchem.

O autorach

Profesor Andrzej Chwalba

Profesor Andrzej Chwalba jest wybitnym polskim historykiem i badaczem historii społecznej, kulturalnej i politycznej. Kieruje Zakładem Antropologii Historycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalizuje się w historii społecznej i antropologii historii, badając pierwszą i drugą wojnę światową, relacje polsko-rosyjskie i historię Krakowa. Członek licznych redakcji czasopism naukowych i rad naukowych, takich jak Rada Muzeum II Wojny Światowej czy Muzeum Historii Polski. Autor ponad dwudziestu książek, z których wiele wydanych było w obcych językach (bułgarskim, chorwackim, czeskim, angielskim i niemieckim). Zwycięzca Pierwszej Nagrody im. Oskara Haleckiego na najlepszą historyczną książkę roku. Laureat drugiej edycji konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki za pracę Wielka Wojna Polaków 1914-1918 (Der Krieg der anderen. Die Polen und der Erste Weltkrieg 1914–1918)

Dr. Damian K. Markowski

Dr Damian K. Markowski reprezentuje młode pokolenie polskich historyków. Jako nieliczny w tej grupie specjalizuje się w historii Europy Wschodniej i w historii Kresów. Otrzymał doktorat w Instytucie Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestniczył w licznych konferencjach historycznych. Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2009). Realizował granty takich instytucji jak: Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej we Lwowie (2013) czy Polish Aid Foundation Trust w Londynie (2013-2014). Zatrudniony w Biurze Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej. Dr Damian K. Markowski jest zwycięzcą trzeciej edycji konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki za pracę Dwa powstania. Bitwa o Lwów 1918 (Zwei Aufstände Die Schlacht um Lemberg 1918).

tagi

podziel się