Wsparcie Ukrainy dzięki pomocy Fundacji PKO BP

W 2022 roku Fundacja im. Janusza Kurtyki pozyskała wsparcie finansowe od Fundacji PKO Bank Polski, dzięki któremu akcja pomocy Ukrainie, w szczególności ludności cywilnej oraz oddziałom wojsk obrony terytorialnej nabrała jeszcze większych rozmiarów.

W ramach pozyskanych środków z Fundacji PKO BP zrealizowano działania umożliwiające wsparcie osobm poszkodowanym na terenie Ukrainy. Pomoc ta w ramach niniejszej darowizny zostało udzielone stronie ukraińskiej do końca 2022 roku.

Akcja wsparcia dla Ukrainy wciąż trwa. Zapraszamy do przekazywania prywatnych darowizn.
Za otrzymane darowizny zakupione oraz przekazane zostaną artykuły pierwszej potrzeby dla ludności cywilnej, a dla Ukraińskiej Obrony Terytorialnej potrzebny sprzęt 

Wpłat prosimy dokonywać na poniższe konto bankowe z tytułem przelewu: na cele statutowe na działalność na rzecz pomocy osobom represjonowanym i ofiarom wojny w Ukrainie

Numer rachunku bankowego:
89 1020 5561 0000 3302 3005 3006

Numer rachunku bankowego USD (IBAN):
PL85 1020 3352 0000 1102 0279 8023
SWIFT: BPKOPLPW

Bank: PKO Bank Polski S.A
ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa

Działania umożliwiające udzielenie wsparcia osobom poszkodowanym na terenie Ukrainy, ludności cywilnej lub żołnierzom Wojsk Obrony Terytorialnej zostały dofinansowane przez Fundację PKO Banku polskiego

tagi

podziel się