Publikacje finansowane w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG”, w latach [2019-2021]