Za każdy kamień Twój, Stolico…” – spotkanie ze świadkami Powstania Warszawskiego – zapowiedź

Dnia 7 sierpnia 2019 r., o godz. 17:00, w Bibliotece im. Janusza Kurtyki odbędzie się wyjątkowe wydarzenie zatytułowane „Za każdy kamień Twój, Stolico… – spotkanie ze świadkami Powstania Warszawskiego”. Spotkanie to stanowić będzie szóstą już dyskusję z cyklu „Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości?”.


Powstańcy podczas pogrzebu na ulicy Zgoda 5. Wrzesień 1944 r.
Źródło: Jan Grużewski; Stanisław Kopf (1957) Dni Powstania, kronika fotograficzna walczącej Warszawy / Wikimedia Commons

Pierwsza dekada sierpnia. Śródmieście Północne. Powstańcy z kompanii „Koszta” czytają ulotkę na ulicy Sienkiewicza, róg Marszałkowskiej.
Autor zdjęcia: Eugeniusz Lokajski „Brok” / Muzeum Powstania Warszawskiego
Śródmieście Północne. Sanitariuszka NN i ranny kpr. pchor. Krzysztof Palester, ps. „Krzych”, z batalionu „Parasol” po wyjściu z kanałów na ul. Wareckiej, przy Nowym Świecie. W środku stoi łączniczka Maria Stypułkowska-Chojecka, ps. „Kama”.
Autor zdjęcia: Joachim Joachimczyk „Joachim” / Muzeum Powstania Warszawskiego

„Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, za każdy kamień Twój, Stolico, damy krew!” – z tą pieśnią na ustach, 75 lat temu warszawiacy szli walczyć o wolność i honor. Ci, którzy nie brali udziału w walkach, nieśli pomoc i wsparcie. Powstanie Warszawskie dotknęło wszystkich mieszkańców stolicy, i choć na froncie przegrali, to w sercach zwyciężyli. Po kilku latach ucisku nie poddali się, a wyszli naprzeciw okupantowi, bo Ojczyzna ważniejsza dla nich była, niż życie.

Jak z dzisiejszej perspektywy oceniają ten bohaterski zryw?

Jakie wydarzenia – gorzkie i radosne – utkwiły im w pamięci?

Komu lub czemu zawdzięczają tak silną patriotyczną postawę?

Jak postrzegają zachowanie sojuszników z Zachodu?

Czym dla nich było Powstanie?

W dniu 7 sierpnia 2019 r., o godz. 17:00, zapraszamy serdecznie na wyjątkowe spotkanie, podczas którego na powyższe pytania odpowiedzą świadkowie Powstania Warszawskiego. Spotkanie będzie miało miejsce w Bibliotece im. Janusza Kurtyki, przy ul. Rakowieckiej 37, w Warszawie (gmach dawnego Aresztu Śledczego Warszawa-Mokotów).

O swoich wspomnieniach opowiedzą:

  • pani Daniela Ogińska, ps. „Pszczoła”,

strzelec, sanitariuszka, 7 Pułk Piechoty Legionów „Garłuch”;

  • pan Jakub Nowakowski, ps. „Tomek”,

starszy strzelec, w okresie okupacji Kedyw Komendy Głównej Armii Krajowej, Brygada Dywersyjna „Broda 53”, batalion „Zośka”, 1. kompania „Maciek”, I pluton; w okresie Powstania Warszawskiego II Obwód „Żywiciel” (Żoliborz) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej, zgrupowanie „Żniwiarz”, pluton 226;

  • pani Jadwiga Łukasik,

córka powstańca warszawskiego, kaprala Kedywu Armii Krajowej, ocalała z Rzezi Woli.

Spotkanie poprowadzi p. Piotr Brulikis (Fundacja im. Janusza Kurtyki).

Dyskusja potrwa około 1,5 godziny i zakończy ją sesją pytań od publiczności.

Po zakończeniu oficjalnej części zapraszamy do dyskusji kuluarowej przy filiżance kawy lub herbaty.

Zachęcamy do śledzenia wydarzenia na Facebook.com.

Wstęp wolny.

~ ~ ~

Dyskusja pt.: „Za każdy kamień Twój, Stolico… – spotkanie ze świadkami Powstania Warszawskiego” stanowi szóstą dyskusję w ramach projektu „Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości?”. Składa się nań cykl debat, mających na celu zidentyfikowanie i zdiagnozowanie węzłowych zagadnień, związanych ze stosunkami międzynarodowymi Polski, w kontekście różnie interpretowanej przeszłości, opracowanie konkretnych recept w tym zakresie oraz utrwalenie zgromadzonych wniosków w formie publikacji książkowej.

Spotkanie stanowi wstęp do cyklu debat poświęconych stosunkom polsko-niemieckim oraz polsko-rosyjskim, które – obok relacji polsko-ukraińskich i polsko-żydowskich – są poddawane analizie w ramach projektu. Podczas spotkania poruszone zostaną m.in. kwestie okupacji niemieckiej i sowieckiej, oczekiwań wobec ZSRR i sojuszników z Zachodu, szczególnie w 1944 r., a także skali zniszczeń dokonanych w trakcie Powstania Warszawskiego i do zakończenia wojny. W trakcie spotkania zobrazowany i nakreślony zostanie problem, jaki leży u podstaw stosunków Polski z sąsiadami, a który będzie tematem kolejnych debat: „Relacje polsko-niemieckie a narracje o II Wojnie Światowej”, „Relacje polsko-niemieckie a pamięć i polityka historyczna”, „Relacje polsko-niemieckie a reparacje wojenne” oraz „Relacje polsko-rosyjskie a narracje o komunizmie i Związku Radzieckim”, które odbędą się w miesiącach sierpień-październik 2019 r.

Patronat nad projektem objęli: „Rzeczpospolita”, „Uważam Rze Historia”, „Do Rzeczy”, historykon.pl oraz blogpress.pl. 

Partnerami projektu są: stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej oraz Fundacja dla Rzeczypospolitej.

Biblioteka im. Janusza Kurtyki, dyskusja, jak i cały cykl powstają w ramach projektu „Klaster pozarządowy dla Rzeczypospolitej – na styku nauki, kultury i edukacji obywatelskiej. Nowe miejsce debaty o Polsce”. Projekt został dofinansowany ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 

Projekt „Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości?” dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm jutra”.

tagi

podziel się