Za łukiem rzeki. Czy możliwy jest globalny zwrot w narracji o polskiej historii?

Fundacja im. Janusza Kurtyki zaprasza na odbywającą się w ramach Przeglądu Przeszłość/Przyszłość debatę: Za łukiem rzeki. Czy możliwy jest globalny zwrot w narracji o polskiej historii?

Historia dotarła do zakrętu, jednak obraz świata, który się zza niego wyłoni, może zależeć też od nas. Czy wojna na Ukrainie, zachwianie globalnego systemu bezpieczeństwa i powrót do zapomnianych wartości takich jak wolność, niepodległość i odwaga są dla Polaków szansą na zmianę sposobu postrzegania przez świat naszego kraju i naszej historii? Jak uciec z pułapki panujących narracji o historii Polski? I czy osiągnięta dzięki temu zmiana ma szansę być trwała? Rozmowę zwieńczą oceny wpływu tych zagadnień na teraźniejszy i przyszły stan państwa i społeczeństwa.

PANELIŚCI
  •  

Historyk, teoretyk historiografii oraz metodolog nauk humanistycznych i społecznych. Pracownik Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz visiting professor na Uniwersytecie Stanforda w USA. Główne zainteresowania naukowe: teoria i historia historiografii, metodologia historii, nauk humanistycznych i społecznych, porównawcza teoria nauk humanistycznych i społecznych, humanistyka ekologiczna, nieeuropejskie podejścia do przeszłości, ludobójstwa, badania martwego ciała i szczątków. Autorka wielu prac naukowych w językach polskim i obcych. Laureatka nagród i stypendiów naukowych (m.in. Kosciuszko Foundation Fellowship, programu Fulbrighta, Center of Cultural Studies, University of California at Santa Cruz w USA). Realizowała liczne granty (m.in. Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Narodowego Centrum Nauki, Norwegian Academy of Science and Letters). Przebywała na kursach i stażach w zagranicznych ośrodkach naukowych w Europie i USA. Pełni funkcje redakcyjne w uznanych periodykach naukowych oraz angażuje się w prace szeregu organizacji naukowych (m.in. Polskiego Towarzystwa Historycznego, Towarzystwa Historiograficznego, Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, fundacji „Imitatio. Integrating the Human Sciences”, International Commission for the Theory and History of Historiography, Komitetu Nauk Historycznych i Komitetu Nauk o Kulturze Polskiej Akademii Nauk).

  •  

Historyk, sowietolog, publicysta. Kierownik Zakładu Historii Europy Wschodniej Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Pracowni Historii Europy Wschodniej i Studiów nad Imperiami XIX i XX wieku w Zakładzie Historii XX wieku Polskiej Akademii Nauk. Główne zainteresowania naukowe: historia Europy Wschodniej, stosunki polsko-rosyjskie, sowietologia myśl polityczna Europy Wschodniej XIX–XX w. Autor ponad 30 książek, ponad 200 artykułów naukowych i recenzji oraz przeszło 400 tekstów publicystycznych. Przez lata związany z wieloma tytułami prasowymi. Laureat licznych nagród i wyróżnień. Realizował szereg grantów naukowych. Wykładał historię Polski i Rosji w Polsce i za granicą (m.in. Rice University, Columbia University, Harvard University, Cambridge University, University College London, Uniwersytet Masaryka w Brnie, Uniwersytet Tokijski, University of Toronto, Simon Fraser University, McGill University, University of Alberta). Członek Narodowej Rady Rozwoju, Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, Polsko-Rosyjskiej Komisji Historycznej PAN-RAN oraz innych organizacji. Redaktor naczelny „Kwartalnika Historycznego”, członek komitetu redakcyjnego czasopisma „Dzieje Najnowsze”. Kawaler Orderu Orła Białego, odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi.

moderator
  •  

Historyk i ekonomista. Adiunkt w Katedrze Historii Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego. Główne zainteresowania naukowe: najnowsza historia Polski i świata (XIX–XXI w.), historia gospodarcza, ekonomia instytucjonalna, myśl polityczna i społeczno-ekonomiczna, teoria i metodologia nauk humanistycznych i społecznych. Autor publikacji naukowych w językach polskim i angielskim. Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2013–2014), Deutscher Akademischer Austauschdienst, DAAD (2021) oraz laureat kilku stypendiów i nagród za osiągnięcia naukowe. Realizował granty (m.in. MNiSW, Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Muzeum Historii Polski, Ministerstwa Spraw Zagranicznych) oraz staże naukowe (m.in. w ramach programu PROM Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej). Prowadził badania w USA (Columbia University, Harvard University) i Niemczech (Justus-Liebig-Universität w Gieβen, Humboldt-Universität w Berlinie, Universität Regensburg). Wykładowca historii gospodarczej na Zhengzhou University w Chinach (2021/2022). Były Wiceprezes ds. promocji Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej (2015). Obecnie Wiceprezes Zarządu Fundacji im. Janusza Kurtyki w Warszawie (w latach 2015–2018 również Sekretarz Zarządu).

patronat honorowy prezydenta rp
andrzeja dudy

RP-znak-poziomy-czarny (1)

dofinansowanie

znaki_strona_www

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

01_znak_podstawowy_kolor_biale_tlo
mein_son_logo_on_white

Zadanie finansowane z budżetu państwa w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” prowadzonego przez Ministra Edukacji i Nauki

partner

ORLEN_MINI_FORMAT SPECJALNY

sfinansowano ze środków fundacji pzu

FUNDACJA PZU_POZIOM_300

wsparcie

Fundacja KGHM
FUNDACJA ARP PNG300
Fundacja Enea

tagi

podziel się