Ziarna historii 2.0

Fundacja im. Janusza Kurtyki została powołana w 2016 roku, by służyć promocji Rzeczypospolitej Polskiej, jej historii i historiografii, w kraju i za granicą. Stawiamy sobie za cel dbanie o Jej dobre imię oraz podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i obywatelskiej, a także postaw patriotycznych. Misją Fundacji jest wyjście naprzeciw wyzwaniom w zakresie polityki historycznej oraz jej współkształtowanie poprzez realizację konkretnych programów.

W 2021 r.  Fundacja im. Janusza Kurtyki podjęła się realizacji projektu „Ziarna historii”, dzięki któremu:

  • Stworzyliśmy wspólnie z naszymi partnerami sieć 10 organizacji polonijnych z USA i Kanady,
  • Rozdysponowaliśmy ponad 300 anglojęzycznych książek o polskiej historii,
  • Przeprowadziliśmy 2 polskojęzyczne i anglojęzyczne spotkania z historykami,
  • Przeprowadziliśmy Konferencję pt.: „Ziarna Historii. Polonia i Polacy za granicą jako ambasadorowie dobrego imienia Rzeczpospolitej”, dzięki której poznaliśmy głos przedstawicieli organizacji polonijnych, które wzięły udział w projekcie na temat promowania polskiej historii.

W 2022 r. postanowiliśmy kontynuować, ale także rozszerzyć nasz projekt o kolejne organizacje z Ameryki Północnej, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Austrii i Szwajcarii, a także zwiększyć liczbę działań.

Chcielibyśmy w związku z tym zaprosić Państwa do udziału w tym wyjątkowym przedsięwzięciu mającym na celu popularyzowanie polskiej historii wśród członków Polonii oraz Amerykanów i Europejczyków poprzez dołączenie do sieci organizacji polonijnych i wspólną realizację działań projektowych opisanych w dalszej części niniejszego zaproszenia.

Odbiorcami projektu będą dwie grupy docelowe. Pierwszą są Polacy mieszkający w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Szwajcarii, nie posługujący się językiem polskim, którzy wychowali się już za granicą, ale wciąż identyfikują się choćby na ogólnym poziomie z polskością. Poprzez dostarczenie książek i wykładów o polskiej historii, pragniemy związać ich bliżej z Rzeczpospolitą, czyniąc ambasadorami dobrego imienia polskiej historii w środowiskach krajów, w których żyją. Drugą są osoby spoza społeczności polskiej, które zdaniem organizacji wchodzącej w skład Sieci warto wyposażyć w wiedzę na temat naszej historii. Organizacje polonijne są w tym aspekcie naturalnym pośrednikiem w dyfuzji wiedzy.

W jaki sposób będzie to możliwe?

Projekt „Ziarna historii 2.0: pola wiedzybędzie realizowany przez nas dwutorowo – dla organizacji, które przystąpiły podczas realizacji pierwszej edycji projektu oraz dla nowych członków sieci, które dołączą w 2022 r.

Nowe organizacje, które dołączą do naszej sieci w tej edycji, chcielibyśmy zaprosić do następujących działań:

Działanie nr 1:

Rozdysponowanie anglojęzycznych książek o polskiej historii osobom z grupy docelowej projektu.

Będą to trzy wydane przez nas publikacje historyczne, które zwyciężyły w trzech kolejnych edycjach Konkursu o Nagrody im. Janusza Kurtyki – projektu zmierzającego do upowszechnienia i zwiększenia dostępności językowej polskich prac historycznych:

1. Tadeusz Wolsza „Encounter With Katyn: The Wartime and Postwar Story of Poles Who Saw the Katyn Site in 1943”, Carolina Academic Press, Durham 2018,

2. Andrzej Chwalba „The People of Poland War 1914-1918”, Peter Lang, Fundacja im. Janusza Kurtyki, Warsaw, 2021,

3. Damian K. Markowski „Lwów or L’viv. Two Uprinsings in 1918”, Peter Lang, Fundacja im. Janusza Kurtyki, Warsaw, 2021

Więcej o Nagrodzie im. Janusza Kurtyki przeczytacie Państwo na końcu niniejszego zaproszenia.,

Dodatkowo przekażemy Państwu publikację Fundacji im. Janusza Kurtyki i Instytutu Pamięci Narodowej – „The Katyń Massacre. Current Research.”, D. Bębnowski, F. Musiał, Warsaw-Cracow 2020.

Książki zostaną Państwu podarowane w formie prezentu. To Państwo jako organizacje działające poza Krajem zdecydują, do kogo trafią. Celem przekazania książek jest podnoszenie wiedzy na temat polskiej historii oraz budowanie pozytywnego wizerunku naszej Ojczyzny, w szczególności wśród Polaków mieszkających w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Szwajcarii, nie posługujących się językiem polskim, którzy wychowali się już za granicą, ale wciąż identyfikują się choćby na ogólnym poziomie z polskością oraz wśród osób spoza społeczności polskiej, które zdaniem organizacji wchodzącej w skład Sieci warto wyposażyć w wiedzę na temat naszej historii.

Działanie nr 2:

Udział w wykładzie online  z historykiem ( jako współorganizator lub widz).

Drugie działanie będzie polegało na współorganizacji z naszą Fundacją spotkania z historykiem. Tematyka wykładu powinna być związana z wydarzeniami poruszonymi w przekazanych przez Fundację książkach lub może dotyczyć wybranego przez organizacje, dowolnego tematu z polskiej historii, który Państwa zdaniem jest mało znany szerokiej publiczności za granicą a warty objaśnienia. Wydarzenie zostanie zrealizowane za pomocą platformy ZOOM z wykorzystaniem tłumacza symultanicznego zdalnego, co pozwoli na prowadzenie spotkania zarówno dla polsko jak i dla anglojęzycznych osób jednocześnie. Owocem spotkania będzie film z dwoma wersjami językowymi, który umieścimy w mediach społecznościowych oraz na ogólnodostępnych platformach internetowych.

Fundacja im. Janusza Kurtyki zapewni organizację wydarzenia, obecność historyka, wsparcie merytoryczne oraz promocyjne. Z naszymi partnerami zrzeszonymi w Sieci ustalimy tematykę, termin spotkania. Będziemy prosić o wsparcie w zakresie rozpropagowania zaproszenia na wydarzenie, ponieważ naszym celem jest dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców.

Działanie nr 3

Udział w konferencji online pt.: “Ziarna Historii 2:0: Czego nie widać z Warszawy? Polonia i Polacy za granicą jako ambasadorowie dobrego imienia Rzeczpospolitej”

Panel dyskusyjny dedykowany Polonii odbędzie się podczas Przeglądu Przeszłość/Przyszłość, który jest organizowany przez Fundację im. Janusza Kurtyki w Muzeum Marszałka Piłsudskiego w Sulejówku. Wydarzenie zostanie zrealizowane za pomocą platformy ZOOM z wykorzystaniem tłumacza symultanicznego zdalnego, co pozwoli na prowadzenie spotkania zarówno dla polsko jak i dla anglojęzycznych osób jednocześnie. Udział w wydarzeniu oznacza dołączenie do konferencji jako widz lub panelista.

Nagroda im. Janusza Kurtyki – bazą projektu „Ziarna Historii” – więcej informacji

Od pięciu lat przyznajemy Nagrodę im. Janusza Kurtyki. Jest to stworzone przez nas wielofunkcyjne narzędzie projektowe w celu promocji na świecie najlepszych książek polskich historyków. Wybór tytułu odbywa się w drodze kilkuetapowej, rygorystycznej procedury konkursowej, której celem jest wyróżnienie pracy o wysokich walorach merytorycznych i cechach predestynujących ją do promocji zagranicznej. Książka Laureata naszej Nagrody jest tłumaczona na języki obce, wydawana we współpracy z międzynarodowymi wydawnictwami naukowymi oraz promowana w środowisku akademickim na Uniwersytetach za granicą ( m. in. w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Szwajcarii i Austrii).

W projekcie „Ziarna Historii” pragniemy skorzystać z przygotowanych w ramach „Nagrody im. Janusza Kurtyki” narzędzi upowszechniania wiedzy o polskiej historii w językach obcych i dzięki nim, z pomocą Polonii dotrzeć do środowiska zgromadzonego wokół Polonii – swoistych ambasadorów naszej Ojczyzny poza jej granicami.

Mamy nadzieję, że dołączą Państwo do projektu „Ziarna historii 2.0”. Wyrażamy głębokie przekonanie, że wspólne działania wykonane w ramach Sieci organizacji znacząco przyczynią się do upowszechniania polskiej historii poza granicami Rzeczpospolitej. W razie pytań lub wątpliwości zachęcam do korespondencji mailowej lub wideorozmowy. 

Serdecznie zapraszamy organizacje polonijne z USA i Kanady, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Austrii i Szwajcarii do dołączenia do projektu „Ziarna Historii”.

KONTAKT:
e-mail: w.gawinska@fundacjakurtyki.pl
Tel. 660 165 411

Fundacja im. Janusza Kurtyki została powołana w 2016 roku, by służyć promocji Rzeczypospolitej Polskiej, jej historii i historiografii, w kraju i za granicą. Stawiamy sobie za cel dbanie o Jej dobre imię oraz podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i obywatelskiej, a także postaw patriotycznych. Misją Fundacji jest wyjście naprzeciw wyzwaniom w zakresie polityki historycznej oraz jej współkształtowanie poprzez realizację konkretnych programów.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

znaki_strona_www

tagi

podziel się

Ziarna historii 2.0

Fundacja im. Janusza Kurtyki została powołana w 2016 roku, by służyć promocji Rzeczypospolitej Polskiej, jej historii i historiografii, w kraju i za granicą. Stawiamy sobie

Czytaj dalej