Polska polityka historyczna w międzynarodowym wymiarze: w poszukiwaniu źródła sukcesu.

Książka, którą oddajemy do rąk Czytelników, jest zapisem obrad konferencji naukowej pt. Polska polityka historyczna w międzynarodowym wymiarze: w poszukiwaniu źródła sukcesu, która odbyła się 17 października 2016 roku w Pałacu Belwederskim w Warszawie. Zorganizowała ją Fundacja im. Janusza Kurtyki we współpracy z Kancelarią Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy. Konferencję poprzedziło...