Finał Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki

Na podstawie załączonej uchwały z 18 kwietnia 2019 r., Rada Programowa Fundacji im. Janusza Kurtyki, po rozpatrzeniu rekomendacji Zespołu Konkursowego, skierowała do recenzji (tzw. procedury konkursowej), tj. dalszego etapu III Edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki, pięć następujących książek:  1. Kirszak J., Armia Rezerwowa gen. Sosnkowskiego w roku 1920, IPN, Warszawa...