Relacja z Rajdu Śladami Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie

Jest jesień 1944 roku. Trwają intensywne walki z Niemcami o wyzwolenie holenderskich miast i wiosek. Biorą w nich udział także jednostki Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, złożone z niesamowicie odważnych, walecznych żołnierzy. Do najważniejszych operacji z udziałem polskich wojsk na terenie Holandii należą operacja Market-Garden, w której walczyła I Samodzielna...