Finał V Edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki

Na podstawie załączonej uchwały z 11 czerwca 2021 r., Rada Programowa Fundacji im. Janusza Kurtyki w Warszawie, po rozpatrzeniu rekomendacji Zespołu Konkursowego, skierowała do recenzji (tzw. procedury konkursowej), tj. dalszego etapu V edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki, 5 następujących książek: Dębski S., Między Berlinem a Moskwą. Stosunki niemiecko-sowieckie...