Finał V Edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki

Na podstawie załączonej uchwały z 11 czerwca 2021 r., Rada Programowa Fundacji im. Janusza Kurtyki w Warszawie, po rozpatrzeniu rekomendacji Zespołu Konkursowego, skierowała do recenzji (tzw. procedury konkursowej), tj. dalszego etapu V edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki, 5 następujących książek:

 1. Dębski S., Między Berlinem a Moskwą. Stosunki niemiecko-sowieckie 1939-1941, wyd. 2 popr., PISM, Warszawa 2007, ss. 800.
 2. Gańczak F., Jan Sehn. Tropiciel nazistów, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2020, ss. 264.
 3. Kornat M., Polska 1939 roku wobec paktu Ribbentrop-Mołotow. Problem zbliżenia niemiecko-sowieckiego w polityce zagranicznej II Rzeczypospolitej, PISM, Warszawa 2002, ss. 808.
 4. Marciniak W., Powroty z Sybiru. Repatriacja obywateli polskich z głębi ZSRR w latach 1945-1947, Dom Wydawniczy Księży Młyn, Łódź 2014, ss. 378.
 5. Motyka G., Na Białych Polaków obława. Wojska NKWD w walce z polskim podziemiem 1944-1953, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2014, ss. 516.

Naukowe recenzje powyższych monografii zostaną opracowane przez badaczy skupionych w Komisji Recenzentów.

Laureata tegorocznej edycji Nagrody poznamy w sierpniu 2021 r. podczas Przeglądu „Przeszłość/Przyszłość” organizowanego przez Fundację.

Autorom, których prace zostały zakwalifikowane do finałowego etapu Konkursu, serdecznie gratulujemy!

Podczas V edycji Konkursu Zespół Konkursowy i Rada Programowa rozpatrywały 10 zgłoszeń. Przedstawione prace charakteryzowały się wysokim poziomem merytorycznym i warsztatowym. Zgłoszenia do V edycji Konkursu były następujące:

 1. Dębski S., Między Berlinem a Moskwą. Stosunki niemiecko-sowieckie 1939-1941, wyd. 2 popr., PISM, Warszawa 2007, ss. 800.
 2. Gańczak F., Jan Sehn. Tropiciel nazistów, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2020, ss. 264.
 3. Kaczorowski B., Franco i Stalin. Związek Sowiecki w polityce Hiszpanii w okresie drugiej wojny światowej, Wydawnictwo UŁ, Ośrodek Myśli Politycznej, Łódź–Kraków 2016, ss. 300.
 4. Kornat M., Polska 1939 roku wobec paktu Ribbentrop-Mołotow. Problem zbliżenia niemiecko-sowieckiego w polityce zagranicznej II Rzeczypospolitej, PISM, Warszawa 2002, ss. 808.
 5. Marciniak W., Powroty z Sybiru. Repatriacja obywateli polskich z głębi ZSRR w latach 1945-1947, Dom Wydawniczy Księży Młyn, Łódź 2014, ss. 378.
 6. Mazur W., Niebo rozwianych nadziei. Zachodni sojusznicy wobec wojny powietrznej w Polsce we wrześniu 1939 roku, Księgarnia Akademicka, Kraków 2018, ss. 266.
 7. Motyka G., Na Białych Polaków obława. Wojska NKWD w walce z polskim podziemiem 1944-1953, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2014, ss. 516.
 8. Po jednej i drugiej stronie linii Ribbentrop-Mołotow. Okupacja niemiecka i sowiecka ziem polskich w latach 1939-1941 w porównaniu, t. 1, red. S. Kalbarczyk, M. Przegiętka, IPN, Warszawa 2020, ss. 328.
 9. Przegiętka M., Komunikacja i polityka. Transport kolejowy i drogowy w stosunkach polsko-niemieckich w latach 1918–1939, IPN, Warszawa 2015, ss. 384 + 16 str. wkł. ilustr.
 10. Rak K., Piłsudski między Stalinem a Hitlerem, Bellona, Warszawa 2021, ss. 1040.

Wszystkim Autorom i podmiotom zgłaszającym powyższe książki serdecznie dziękujemy za udział w Konkursie!

Zespół Fundacji im. Janusza Kurtyki

Zał. Uchwała Rady Programowej Fundacji

kategorie

tagi

podziel się