Ziarna historii

Fundacja im. Janusza Kurtyki podjęła się realizacji projektu "Ziarna historii”. Jest to wyjątkowe przedsięwzięcie mające na celu popularyzowanie polskiej historii wśród członków Polonii oraz Amerykanów a także stworzenie Sieci organizacji polonijnych, które wspólnie podejmą działania na rzecz systematycznego budowania dobrego wizerunku Polski za granicą poprzez zwiększanie poziomu wiedzy o polskiej historii....