Ziarna historii

Fundacja im. Janusza Kurtyki podjęła się realizacji projektu „Ziarna historii”. Jest to wyjątkowe przedsięwzięcie mające na celu popularyzowanie polskiej historii wśród członków Polonii oraz Amerykanów a także stworzenie Sieci organizacji polonijnych, które wspólnie podejmą działania na rzecz systematycznego budowania dobrego wizerunku Polski za granicą poprzez zwiększanie poziomu wiedzy o polskiej historii.

Od pięciu lat przyznajemy Nagrodę im. Janusza Kurtyki. Jest to stworzone przez nas wielofunkcyjne narzędzie projektowe w celu promocji na świecie najlepszych książek polskich historyków. Wybór tytułu odbywa się w drodze kilkuetapowej, rygorystycznej procedury konkursowej, której celem jest wyróżnienie pracy o wysokich walorach merytorycznych i cechach predestynujących ją do promocji zagranicznej. Jest w niego zaangażowane grono wybitnych badaczy.

W związku z dojrzałą fazą wyżej wspomnianego projektu szereg naszych działań skupia się obecne na kwestiach promocji pozycji już przez nas wydanych w międzynarodowych wydawnictwach. Z tego powodu Fundacja im. Janusza Kurtyki podjęła się realizacji projektu „Ziarna historii”. Jest to wyjątkowe przedsięwzięcie mające na celu popularyzowanie polskiej historii wśród członków Polonii oraz Amerykanów a także stworzenie Sieci organizacji polonijnych, które wspólnie podejmą działania na rzecz systematycznego budowania dobrego wizerunku Polski za granicą poprzez zwiększanie poziomu wiedzy o polskiej historii.

Polska historia nie jest dobrze znana na świecie. Jest ona zniekształcana także w środowisku naukowym. Przyczyną tego jest niedostateczna ilość publikacji polskich historyków w obiegu międzynarodowym, w szczególności dotyczących historii najnowszej. Czy można się dziwić, że słyszymy tak wiele opinii o historii Polski, które nas oburzają, skoro przez tyle lat nie zadbaliśmy o dostępność i znajomość badań na temat historii Polski?

Odbiorcami projektu będą dwie grupy docelowe. Pierwszą są Polacy mieszkający w Ameryce, nie posługujący się językiem polskim, którzy wychowali się już w USA czy Kanadzie, ale wciąż identyfikują się choćby na ogólnym poziomie z polskością. Poprzez dostarczenie książek i wykładów o polskiej historii, pragniemy związać ich bliżej z Rzeczpospolitą, czyniąc ambasadorami dobrego imienia polskiej historii w środowiskach amerykańskich, w których żyją. Drugą są osoby spoza społeczności polskiej, które zdaniem organizacji wchodzącej w skład Sieci warto wyposażyć w wiedzę na temat naszej historii. Organizacje polonijne są w tym aspekcie naturalnym pośrednikiem w dyfuzji wiedzy.

W jaki sposób będzie to możliwe?

Projekt „Ziarna historii”, który dotyczy pierwszych działań, składa się z trzech modułów.

Pierwszy z nich oznacza wysyłkę książek historycznych przez Fundację im. Janusza Kurtyki do organizacji wchodzących w skład Sieci. Będą to trzy publikacje historyczne, które zwyciężyły w trzech kolejnych edycjach Konkursu o Nagrody im. Janusza Kurtyki – projektu zmierzającego do upowszechnienia i zwiększenia dostępności językowej polskich prac historycznych:

  •  Tadeusz Wolsza „Encounter With Katyn: The Wartime and Postwar Story of Poles Who Saw the Katyn Site in 1943”, Carolina Academic Press, Durham 2018,
  • Andrzej Chwalba „The People of Poland War 1914-1918”, Peter Lang, Fundacja im. Janusza Kurtyki, 2021,
  • Damian Markowski „Lwów or L’viv. Two Uprinsings in 1918”, Peter Lang, Fundacja im. Janusza Kurtyki, 2021,

(Ewentualnie, po oszacowaniu przez organizację zapotrzebowania, możliwa jest wysyłka polskojęzycznych wersji tych prac)

Dodatkowo przekażemy publikację Fundacji im. Janusza Kurtyki i Instytutu Pamięci Narodowej – „The Katyń Massacre. Current Research.”, D. Bębnowski, F. Musiał, Warszawa 2020.

Następnie będziemy prosić członków sieci o rozdysponowanie podarowanych przez Nas pakietów wśród grup docelowych projektu.

Druga część przedsięwzięcia zakłada organizację spotkań z autorami nagrodzonych publikacji lub historykami na temat wydarzeń historycznych opisanych w przesłanych książkach. W obliczu pandemii COVID-19 tradycyjna forma spotkania – przylot naszych przedstawicieli do Ameryki Północnej może okazać się niemożliwy – panele odbędą się w formie on-line.

Fundacja im. Janusza Kurtyki zapewni organizację wydarzenia, obecność historyka, wsparcie merytoryczne oraz promocyjne. Z naszymi partnerami zrzeszonymi w Sieci ustalimy termin spotkania i będziemy prosić o wsparcie w zakresie rozpropagowania zaproszenia na spotkanie. Spotkania będą nagrywane i tłumaczone na j. angielski

Trzecia a zarazem ostatnia część projektu polega na zorganizowaniu konferencji „Ziarna historii”. Tematem spotkania on-line będą postacie oraz wydarzenia, które w pozytywny sposób wpływają na postrzeganie roli Polaków w przeszłości i współcześnie oraz konsultacje w zakresie metod promocji polskiej historii na obszarze USA i Kanady.  

Serdecznie zapraszamy organizacje polonijne z USA i Kanady do dołączenia do projektu „Ziarna Historii”.

KONTAKT:
e-mail: w.gawinska@fundacjakurtyki.pl
Tel. 660 165 411

Fundacja im. Janusza Kurtyki została powołana w 2016 roku, by służyć promocji Rzeczypospolitej Polskiej, jej historii i historiografii, w kraju i za granicą. Stawiamy sobie za cel dbanie o Jej dobre imię oraz podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i obywatelskiej, a także postaw patriotycznych. Misją Fundacji jest wyjście naprzeciw wyzwaniom w zakresie polityki historycznej oraz jej współkształtowanie poprzez realizację konkretnych programów.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021

znaki_strona_www

tagi

podziel się