Aktywnie wspieramy Ukrainę

W dniu 7 marca na Ukrainę dotarł transport z pomocą rzeczową dla ludności cywilnej oraz Ukraińskiej Obrony Terytorialnej z Tarnopola. Pomoc została zorganizowana we współpracy Fundacji  im. Janusza Kurtyki oraz  prof. Fryderyka Zolla, doktora honoris cuasa Uniwersytetu w Tarnopolu przy wsparciu działaczy społecznych. Za zebrane w zaledwie kilka dni środki...