Aktywnie wspieramy Ukrainę

W dniu 7 marca na Ukrainę dotarł transport z pomocą rzeczową dla ludności cywilnej oraz Ukraińskiej Obrony Terytorialnej z Tarnopola. Pomoc została zorganizowana we współpracy Fundacji  im. Janusza Kurtyki oraz  prof. Fryderyka Zolla, doktora honoris cuasa Uniwersytetu w Tarnopolu przy wsparciu działaczy społecznych.

Za zebrane w zaledwie kilka dni środki finansowe od darczyńców zakupione zostały medykamenty, sprzęt ochrony osobistej, buty, bandaże, żywność długoterminowa, latarki, generatory prądu i inne przedmioty pierwszej potrzeby.

Wszystkim darczyńcom dziękujemy za hojność i zaangażowanie w tak ważną sprawę.

Akcja pomocy Ukrainie trwa nadal. Zachęcamy do jej wsparcia. Dzięki wsparciu finansowemu możliwa będzie realizacja kolejnych transportów z potrzebnymi materiałami.

Wpłat prosimy dokonywać na poniższe konto bankowe z tytułem przelewu: na cele statutowe na działalność na rzecz pomocy osobom represjonowanym i ofiarom wojny w Ukrainie

Numer rachunku bankowego:
89 1020 5561 0000 3302 3005 3006

Numer rachunku bankowego USD (IBAN):
PL85 1020 3352 0000 1102 0279 8023
SWIFT: BPKOPLPW

Bank: PKO Bank Polski S.A
ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa

galeria

Działania umożliwiające udzielenie wsparcia zostały dofinansowane przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Wspierania Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

podziel się

Aktywnie wspieramy Ukrainę

W dniu 7 marca na Ukrainę dotarł transport z pomocą rzeczową dla ludności cywilnej oraz Ukraińskiej Obrony Terytorialnej z Tarnopola. Pomoc została zorganizowana we współpracy

Czytaj dalej