Raporty z Przeglądu Przeszłość/Przyszłość już dostępne!

W sierpniu 2021 roku Fundacja im. Janusza Kurtyki zorganizowała Przegląd Przeszłość/Przyszłość. Miał on dynamiczną i wieloaspektową formułę, na którą złożyły się między innymi cykl debat, konferencja naukowa oraz gala rozdania nagród Fundacji. Podsumowaniem tego wydarzenia są dwa Raporty, których tematyka oscyluje wokół zagadnień poruszanych podczas Przeglądu. Zawierają one wnioski płynące...