Raporty z Przeglądu Przeszłość/Przyszłość już dostępne!

W sierpniu 2021 roku Fundacja im. Janusza Kurtyki zorganizowała Przegląd Przeszłość/Przyszłość. Miał on dynamiczną i wieloaspektową formułę, na którą złożyły się między innymi cykl debat, konferencja naukowa oraz gala rozdania nagród Fundacji. Podsumowaniem tego wydarzenia są dwa Raporty, których tematyka oscyluje wokół zagadnień poruszanych podczas Przeglądu. Zawierają one wnioski płynące z dyskusji specjalistów oraz wskazują recepty na poprawę niektórych aspektów związanych z szeroko pojętą polityką historyczną.

 

Pierwszy Raport zatytułowany Wokół upamiętniania, nauczania i popularyzacji historii Polski stanowi bilans debat Upamiętnienie w terenie (historia, lokalność, pamięć) oraz Pamięć tradycyjna i innowacyjna. 

W ich trakcie zaproszeni Goście podjęli próbę nakreślenia swoistej mapy świadomości historycznej polskiego społeczeństwa, odnieśli się do zagadnień związanych z pamięcią zbiorową, dokonali przeglądu tradycyjnych i innowacyjnych metod edukacji historycznej, a także zastanawiali się nad rozsądnym wykorzystywaniem nowoczesnych technologii w dziele przekazywania wiedzy o polskiej przeszłości oraz budowania świadomości historycznej młodego pokolenia.

Raport dostępny po kliknięciu okładki
Raport dostępny po kliknięciu okładki

 

W drugim Raporcie noszącym tytuł Wokół wpływu polityki historycznej na stosunki międzynarodowe Polski po 1989 roku, skoncentrowano się na aktualnych relacjach naszego kraju z wybranymi państwami oraz jego dyplomacji w przeszłości.

Podsumowuje on konferencję „Znicze w naszych dłoniach. Pozytywne aspekty wpływu dorobku naukowego i muzealniczego w Polsce, w sferze zachowania miejsc pamięci Holokaustu, na relacje polsko-żydowskie”; debatę: Dyplomacja publiczna i troska o dobre imię Polski za granicą, podczas której wskazano między innymi na narzędzia, jakie można wykorzystać w budowaniu pozytywnego wizerunku Rzeczpospolitej na arenie międzynarodowej; a także dyskusję między prof. Andrzejem Nowakiem oraz dr. Sławomirem Dębskim – laureatami IV i V edycji Nagrody im. Janusza Kurtyki

Raporty dostępne są w formie e-booka na stronie internetowej Fundacji im. Janusza Kurtyki. W wersji papierowej będą dostępne w największych polskich bibliotekach.

galeria

Działania sfinansowane przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Wspierania Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

tagi

podziel się