Przegląd Przeszłość / Przyszłość 2022 – nowe idee dla historii

Fundacja im. Janusza Kurtyki zaprasza na II edycje Przeglądu Przeszłość / Przyszłość. Jest to cykl wydarzeń i inicjatyw promujących polską historię, odbywający się się w dniach 26-28 sierpnia 2022 r. w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku oraz w Warszawie.Podczas 3-dniowego Przeglądu:wysłuchamy 5 eksperckich dyskusji panelowych;docenimy wartościowe, lecz ukryte w cieniu...

Śladami zbrodni na ludności cywilnej Mokotowa

W tym roku przypada 78. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. W związku z tym Fundacja im. Janusza Kurtyki wraz z portalem Rzeź Woli i Ochoty zaprasza bardzo serdecznie na spacer historyczny Śladami zbrodni na ludności cywilnej Mokotowa.Idea spaceru ma na celu upamiętnienie cywilnych ofiar zbrodni niemieckiej na Mokotowie podczas Powstania Warszawskiego. Wspomnimy...

Śladami zbrodni na ludności cywilnej Starówki

W tym roku przypada 78. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. W związku z tym Fundacja im. Janusza Kurtyki wraz z portalem Rzeź Woli i Ochoty zaprasza bardzo serdecznie na spacer historyczny Śladami zbrodni na ludności cywilnej Starówki.W dniu 13 sierpnia przypada Dzień Pamięci Starówki. W tym dniu na ul. Kilińskiego doszło do...