Przegląd Przeszłość / Przyszłość 2022 – nowe idee dla historii

Fundacja im. Janusza Kurtyki zaprasza na II edycje Przeglądu Przeszłość / Przyszłość. Jest to cykl wydarzeń i inicjatyw promujących polską historię, odbywający się się w dniach 26-28 sierpnia 2022 r. w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku oraz w Warszawie.

Podczas 3-dniowego Przeglądu:

 • wysłuchamy 5 eksperckich dyskusji panelowych;
 • docenimy wartościowe, lecz ukryte w cieniu inicjatywy i prace promujące polską historię, wręczając ich autorom Nagrody Przeszłość/Przyszłość i Nagrodę im. Janusza Kurtyki;
 • wysłuchamy koncertu muzyki patriotycznej;
 • zwiedzimy Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku z wyznaczonymi specjalnie dla uczestników przewodnikami;
 • integrujemy ludzi, dla których zaangażowanie patriotyczne stanowi zasadniczą ideę i misję, uczestnicząc we wspólnym toaście za środowisko oraz wieczorze integracyjnym i Mszy Świętej w intencji środowiska;
 • dotkniemy historii niemal wszystkimi zmysłami, podczas wieńczącego Przegląd spaceru historycznego „Warszawa Śladami Armii Krajowej”, nawiązującego do 80. rocznicy powstania Armii Krajowej. 

Kulminacyjnym dniem Przeglądu będzie sobota 27 sierpnia. Wówczas odbędzie się podsumowanie promocji zagranicznych książek nagrodzonych w Konkursach o Nagrodę im. Janusza Kurtyki oraz wręczenie Nagrody w VI edycji Konkursu. Nagroda im. Janusza Kurtyki to wielofunkcyjne narzędzie projektowe, stworzone w celu promocji na świecie najlepszych książek polskich historyków przetłumaczonych w ramach Nagrody na języki obce. Naszym celem jest poszerzenie dostępności językowej i promocja wyjątkowych pozycji historycznych wydanych na rodzimym rynku.

Tego dnia odbędzie się także debata: „Polska – Ukraina. Współczesne i historyczne konteksty tworzącego się sojuszu z udziałem m.in. Prof. Fryderyka Zolla oraz Sierhieja Banacha z Ukraińskiej Obrony Terytorialnej w Tarnopolu, która w oczywisty sposób nawiązywać będzie do sytuacji za naszą wschodnią granicą i oddziaływaniem jej na Polskę i jej relacje z Ukrainą.

Również w sobotę zostaną wręczone Nagrody w Konkursie Przeszłość / Przyszłość pięciu kategoriach:

 • Upamiętnienie w terenie dla nagrodzenia inicjatyw upamiętniających polską historię i bohaterów, np. w postaci tablic, pomników, drogowskazów, płyt nagrobnych i innych;

 • Dyplomacja publiczna i troska o dobre imię Polski za granicą” dla nagrodzenia inicjatyw, promujących polską historię za granicą;

 • „Strażnicy Ksiąg” dla nagrodzenia inicjatyw księgarzy, antykwariuszy, bibliotekarzy i wydawców, związanych z ich pracą, które przyczyniają się do promocji polskiej historii lub jej upamiętnienia;

 • „Innowacyjne formy edukacji historycznej” dla nagrodzenia inicjatyw  promujących polską historię z wykorzystaniem niestandardowych metod edukacji, dostosowanych do współczesnego odbiorcy.

 • „Polonia i Polacy za granicą” dla nagrodzenia Inicjatywy polonijnych promujących polską historię i broniących dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej za granicą. W tej kategorii nagradzane będą Inicjatywy przedstawicieli Polonii i Polaków za granicą.
Ponadto podczas Przeglądu będą miały miejsce inicjatywy integrujące środowisko skupione wokół idei promocji polskiej historii i patriotyzmu.
 
Rejestracja na wydarzenia prowadzona jest do 24 sierpnia 2022 r.
Uwaga! Osoby, które zarejestrują się do 21 sierpnia 2022 r. mają gwarancję otrzymania obiadu w trakcie I i II dnia Przeglądu.

LOKALIZACJA WYDARZEŃ PRZEGLĄDU PRZESZŁOŚĆ / PRZYSZŁOŚĆ W DNIU I i II

LOKALIZACJA WYDARZEŃ PRZEGLĄDU PRZESZŁOŚĆ / PRZYSZŁOŚĆ W DNIU III

Wsparli nas

Do Przeglądu zostało

00
Dni
00
Godzin
00
Minut
00
Sekund

tagi

podziel się