Ukraina w ramach Rzeczypospolitej Obojga Narodów

Fundacja im. Janusza Kurtyki zaprasza na kolejną debatę w ramach projektu Historia, Prawda, Teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości? 4.0. Cały tegoroczny cykl dotyczyć będzie relacji polsko-ukraińskich z uwzględnieniem Rosji. Kolejne spotkanie pt. "Ukraina w ramach Rzeczypospolitej Obojga Narodów" odbędzie się 22 września 2022 r. o godzinie 18:00...