Nagroda im. Janusza Kurtyki – podsumowanie promocji zagranicznej

Nagroda im Janusza Kurtyki jest to największy oraz najważniejszy obszar działalności Fundacji, organizowany corocznie od 2017 roku. Jego celem jest promocja polskiej historii i historiografii za granicą, a formą – przetłumaczenie wyłonionych w Konkursie o Nagrodę im. Janusza Kurtyki publikacji na języki obce, następnie ich wydanie i promocja na rynkach...