Nagroda im. Janusza Kurtyki – podsumowanie promocji zagranicznej

Nagroda im Janusza Kurtyki jest to największy oraz najważniejszy obszar działalności Fundacji, organizowany corocznie od 2017 roku. Jego celem jest promocja polskiej historii i historiografii za granicą, a formą – przetłumaczenie wyłonionych w Konkursie o Nagrodę im. Janusza Kurtyki publikacji na języki obce, następnie ich wydanie i promocja na rynkach zagranicznych. Dzięki temu udaje się zwiększać ogólny stan wiedzy i pokonywać uprzedzenia w możliwie najlepszy sposób, tzn. oparty na rzetelnych naukowych podstawach

Razem z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego (od 2021 r. – Ministerstwem Edukacji i Nauki), w ramach programu „DIALOG”, możliwe stało się przeprowadzenie szeregu inicjatyw związanych z projektem  Nagrody im. Janusza Kurtyki. Przeprowadzono galę wręczenia Nagrody dr. Markowskiemu, przetłumaczono na języki angielski i niemiecki oraz wydano wspólnie z międzynarodowym wydawnictwem naukowym Peter Lang nagrodzone w II i III edycji Konkursu prace prof. Chwalby i dr. Markowskiego. Działania te stały się podwaliną pod spotkania promujące polską historiografię za granicą, które trwać będą jeszcze w 2021 r. Warto je przybliżyć. W 2019 r. zorganizowano cykl sześciu spotkań promocyjnych w wiodących ośrodkach intelektualnych Stanów Zjednoczonych z udziałem Laureata I edycji Konkursu, prof. Wolszy i delegacji Fundacji. Każde z nich składało się z wykładu autora oraz dyskusji nad książką. Uzupełnieniem były prezentacje anglojęzycznej broszury, informującej o projekcie i książce (zatytułowanej Gene of Freedom) oraz filmu nagranego w nowoczesnej konwencji book trailer. Spotkania były następujące:

 • 13 listopada 2019
  University St. Thomas, Houston, gospodarz: dr John Hittinger, tytuł sesji: The Katyn Massacre as a Component of the Memory of the 20th Century’s Totalitarianism and of the Identity of Poles;
 • 14 listopada 2019
  Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce, Nowy Jork, gospodarz: Iwona Drąg-Korga, tytuł sesji: Witnesses of the Truth and Their Legacy. Polish Historical Policy as Exemplified in the Publication of Professor Tadeusz Wolsza’s ”Encounter with Katyn”;
 • 16 listopada 2019
   wywiady dla Polskiego Radia 1030 Chicago oraz Radia Polski.FM, Chicago;
 • 17 listopada 2019
  Polish National Alliance, Chicago, spotkanie dla Polonii, tytuł sesji:Katyń: Świadkowie prawdy i ich spuścizna. Polska polityka historyczna w kontekście wydania przez Fundację im. Janusza Kurtyki w USA książki „Encounter with Katyn” Tadeusza Wolszy;
 • 18–20 listopada 2019
  National Press Club, Waszyngton, międzynarodowa konferencja historyczna Poland First to Fight, stoisko promocyjne Fundacji, prezentacja sylwetki autora i jego książki podczas obrad, referat prof. Wolszy na temat międzynarodowych aspektów zbrodni katyńskiej (19 listopada);
 • 18 listopada 2019
  Victims of Communism Memorial Foundation, Waszyngton, gospodarz: prof. Jakub Tyszkiewicz, tytuł sesji: The Sovietization of East Central Europe as Exemplified by the Katyn Massacre;
 • 18 listopada 2019
  Ambasada Indii, Waszyngton, promocja książki podczas przyjęcia i transmisji filmu A Little Poland in India (reż. Annu Radha), historii Jama Saheb Digvijaysinhjiego, zwanego dobrym Maharadżą, który uratował ponad tysiąc polskich sierot ewakuowanych z terenów Związku Sowieckiego;
 • 19 listopada 2019
  Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej, Waszyngton, promocja książki podczas przyjęcia;
 • 20 listopada 2019
  Institute of World Politics, Waszyngton, gospodarz: prof. Marek Jan Chodakiewicz, tytuł sesji: International Aspects of the Katyn Massacre.

Dzięki współpracy Fundacji z prof. Jackiem Tebinką (Uniwersytet Gdański), książka Laureata dotarła również do przedstawicieli innych ośrodków akademickich na świecie: prof. Thomasa Wegenera Friisa (University of Southern Denmark, Odense), prof. Erika Kulaviga (University of Southern Denmark, Odense), prof. Michaela Goodmana (King’s College London), prof. Bernda Schaefera (George Washington University, Waszyngton), dr. Ivo Juurveego (International Centre for Defence and Security, Tallin), Karla L. Klevego (Norwegian National Aviation Museum, Bodø) oraz Marka Kramera (Harvard University, Cambridge).

W 2021 r. zorganizowano w formie zdalnej spotkanie promocyjne dedykowane książkom prof. Chwalby i dr. Markowskiego pt. Gegenseitige Wahrnehmung, Beziehungsgeschichte und Dialog im deutsch-polnischen Forschungskontext. Współorganizatorem debaty było Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie. W rozmowie wzięli udział m.in. badacze z Niemiec: prof. Natali Stegmann (Uniwersytet Ratyzbonie) oraz dr hab. Jochen Böhler (Uniwersytet Friedricha Schillera, Imre Kertész Kolleg, Jena). Moderatorem dyskusji była dr Iwona Dadej (Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie). Podczas spotkania poruszono problematykę obu prac, ich tłumaczeń oraz wyzwań i perspektyw badawczych wokół zagadnień I wojny światowej i okresu międzywojennego.

Poniżej wykaz spotkań promujących książkę prof. Chwalby oraz książkę dr. Markowskiego zorganizowanych w 2021 roku w formule on-line.

 • 28 czerwca 2021
  Współorganizator: Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie
  Temat spotkania: Wzajemne postrzeganie, historia oddziaływania i dialog w polsko-niemieckim kontekście historycznym
 • 8 listopada 2021
  Institute of World Politics
  Temat spotkania: International aspects of the First World War and the battle for Lwów/L’viv, 1918
 • 18 listopada 2021
  Central Connecticut State University
  Temat spotkania:The Polish Understanding of Independence
 • 20 listopada 2021
  Związek Klubów Polskich w USA
  Temat spotkania: Long live the free and independent Poland! A discussion on Prof. Andrzej Chwalba’s book „The People of Poland at war 1914-1918”
 • 23 listopada 2021
  Uniwersytet w Ratyzbonie
  Temat spotkania: Der Erste Weltkrieg und die Nationen in den Grenzen des Imperiums. Der polnische Kontext
 • 2 grudnia 2021
  Uniwersytet w Bonn
  Temat spotkania: Perspektiven. Ein Gespräch über den Ersten Weltkrieg mit Prof. Andrzej Chwalba, dem Autor vom „Der Krieg der anderen. Die Polen und der Erste Weltkrieg 1914–1918
 • 4 grudnia 2021
  PASI EDU
  Temat spotkania: Witnesses to the truth on Katyn: Heroism behind the iron curtain”. A discussion on Prof. Tadeusz Wolsza’s book „Encounter with Katyn”
 • 7 grudnia 2021
  University of St. Thomas
  Temat spotkania: World War I and the Battle for Lwów: The impact on Polish Identity

Poniżej wykaz spotkań promujących książkę prof. Wolszy, prof Chwalby oraz książkę dr. Markowskiego zorganizowanych w 2022 roku w formule on-line oraz stacjonarnie.

 • 28 maja 2022
  Polska Wspólnota w Wielkiej Brytanii
  Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny w Londynie
  Temat spotkania: W służbie Niepodległej. Spotkanie wokół książek o najnowszej historii Polski
 • 14 września 2022
  Federacja Polaków w Austrii
  Temat spotkania: Galicja w Austrii. Austria w Galicji. Webinar z prof. Andrzejem Chwalbą
 • 19 listopada 2022
  Polish American Social Club w Las Vegas
  Temat spotkania: Od Armii Kościuszki do Armii Hallera. Webinar z Prof. Andrzejem Chwalbą
 • 22 listopada 2022
  Victims of Communism Memorial Foundation
  Temat spotkania: In the Shadows of the Looming Invasion. Poles, Ukrainians and Bolsheviks in 1918
 • 28 listopada 2022
  Universität Potsdam
  Temat spotkania: Auf den Spuren der polnischen und ukrainischen Unabhängigkeitsmythen – die Zeit des Ersten Weltkriegs aus historischer und literaturwissenschaftlicher Perspektive
 • 2 grudnia 2022
  University of Kansas
  Temat spotkania: Lessons from the past. On World War I and the Battle for Lviv 1918
 • 12 grudnia 2022
  Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Wiedniu
  Temat spotkania: Im Schatten einer untergehenden Macht. Polen, Ukraine, Österreich –Ungarn 1918

tagi

podziel się