Nagroda im. Janusza Kurtyki – podsumowanie promocji zagranicznej

Nagroda im Janusza Kurtyki jest to największy oraz najważniejszy obszar działalności Fundacji, organizowany corocznie od 2017 roku. Jego celem jest promocja polskiej historii i historiografii za granicą, a formą – przetłumaczenie wyłonionych w Konkursie o Nagrodę im. Janusza Kurtyki publikacji na języki obce, następnie ich wydanie i promocja na rynkach zagranicznych. Dzięki temu udaje się zwiększać ogólny stan wiedzy i pokonywać uprzedzenia w możliwie najlepszy sposób, tzn. oparty na rzetelnych naukowych podstawach

Razem z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego (od 2021 r. – Ministerstwem Edukacji i Nauki), w ramach programu „DIALOG”, możliwe stało się przeprowadzenie szeregu inicjatyw związanych z projektem  Nagrody im. Janusza Kurtyki. Przeprowadzono galę wręczenia Nagrody dr. Markowskiemu, przetłumaczono na języki angielski i niemiecki oraz wydano wspólnie z międzynarodowym wydawnictwem naukowym Peter Lang nagrodzone w II i III edycji Konkursu prace prof. Chwalby i dr. Markowskiego. Działania te stały się podwaliną pod spotkania promujące polską historiografię za granicą, które trwać będą jeszcze w 2021 r. Warto je przybliżyć. W 2019 r. zorganizowano cykl sześciu spotkań promocyjnych w wiodących ośrodkach intelektualnych Stanów Zjednoczonych z udziałem Laureata I edycji Konkursu, prof. Wolszy i delegacji Fundacji. Każde z nich składało się z wykładu autora oraz dyskusji nad książką. Uzupełnieniem były prezentacje anglojęzycznej broszury, informującej o projekcie i książce (zatytułowanej Gene of Freedom) oraz filmu nagranego w nowoczesnej konwencji book trailer. Spotkania były następujące:

 • 13 listopada
  University St. Thomas, Houston, gospodarz: dr John Hittinger, tytuł sesji: The Katyn Massacre as a Component of the Memory of the 20th Century’s Totalitarianism and of the Identity of Poles;

 • 14 listopada
  Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce, Nowy Jork, gospodarz: Iwona Drąg-Korga, tytuł sesji: Witnesses of the Truth and Their Legacy. Polish Historical Policy as Exemplified in the Publication of Professor Tadeusz Wolsza’s ”Encounter with Katyn”;

 • 16 listopada
   wywiady dla Polskiego Radia 1030 Chicago oraz Radia Polski.FM, Chicago;

 • 17 listopada
  Polish National Alliance, Chicago, spotkanie dla Polonii, tytuł sesji:Katyń: Świadkowie prawdy i ich spuścizna. Polska polityka historyczna w kontekście wydania przez Fundację im. Janusza Kurtyki w USA książki „Encounter with Katyn” Tadeusza Wolszy;

 • 18–20 listopada
  National Press Club, Waszyngton, międzynarodowa konferencja historyczna Poland First to Fight, stoisko promocyjne Fundacji, prezentacja sylwetki autora i jego książki podczas obrad, referat prof. Wolszy na temat międzynarodowych aspektów zbrodni katyńskiej (19 listopada);

 • 18 listopada
  Victims of Communism Memorial Foundation, Waszyngton, gospodarz: prof. Jakub Tyszkiewicz, tytuł sesji: The Sovietization of East Central Europe as Exemplified by the Katyn Massacre;

 • 18 listopada
  Ambasada Indii, Waszyngton, promocja książki podczas przyjęcia i transmisji filmu A Little Poland in India (reż. Annu Radha), historii Jama Saheb Digvijaysinhjiego, zwanego dobrym Maharadżą, który uratował ponad tysiąc polskich sierot ewakuowanych z terenów Związku Sowieckiego;

 • 19 listopada
  Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej, Waszyngton, promocja książki podczas przyjęcia;

 • 20 listopada
  Institute of World Politics, Waszyngton, gospodarz: prof. Marek Jan Chodakiewicz, tytuł sesji: International Aspects of the Katyn Massacre.

  Dzięki współpracy Fundacji z prof. Jackiem Tebinką (Uniwersytet Gdański), książka Laureata dotarła również do przedstawicieli innych ośrodków akademickich na świecie: prof. Thomasa Wegenera Friisa (University of Southern Denmark, Odense), prof. Erika Kulaviga (University of Southern Denmark, Odense), prof. Michaela Goodmana (King’s College London), prof. Bernda Schaefera (George Washington University, Waszyngton), dr. Ivo Juurveego (International Centre for Defence and Security, Tallin), Karla L. Klevego (Norwegian National Aviation Museum, Bodø) oraz Marka Kramera (Harvard University, Cambridge).

W 2021 r. zorganizowano w formie zdalnej spotkanie promocyjne dedykowane książkom prof. Chwalby i dr. Markowskiego pt. Gegenseitige Wahrnehmung, Beziehungsgeschichte und Dialog im deutsch-polnischen Forschungskontext. Współorganizatorem debaty było Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie. W rozmowie wzięli udział m.in. badacze z Niemiec: prof. Natali Stegmann (Uniwersytet Ratyzbonie) oraz dr hab. Jochen Böhler (Uniwersytet Friedricha Schillera, Imre Kertész Kolleg, Jena). Moderatorem dyskusji była dr Iwona Dadej (Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie). Podczas spotkania poruszono problematykę obu prac, ich tłumaczeń oraz wyzwań i perspektyw badawczych wokół zagadnień I wojny światowej i okresu międzywojennego.

Dalsza promocja prac prof. Chwalby i dr. Markowskiego obejmie w 2021 r. spotkania w formie zdalnej lub stacjonarnej w następujących ośrodkach naukowych:

 • Uniwersytet Wiedeński, we współpracy z Instytutem Polskim w Wiedniu, gospodarz: prof. Christoph Augustynowicz;

 • Uniwersytet w Bazylei; Central Connecticut State University, New Britain, gospodarz: dr Mieczyslaw B. Biskupski;

 • University St. Thomas, Houston, gospodarz: dr John Hittinger.

tagi

podziel się