Przed nami VII edycja Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki! [AKTUALIZACJA]

Fundacja im. Janusza Kurtyki serdecznie zaprasza do udziału w VII edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki. Tematyka edycji przypadającej na 2023 r. brzmi: W cieniu imperium. Imperialne obrazy Rosji i ZSRS w perspektywie polskiej.Konkurs polega na wyłonieniu pracy naukowej z zakresu nauk humanistycznych, społecznych lub prawnych, której problematyka koresponduje...