III edycja Konkursu o Nagrody Przeszłość / Przyszłość – termin nadsyłania zgłoszeń wydłużony!

Fundacja im. Janusza Kurtyki zaprasza do udziału w trzeciej edycji Konkursu o Nagrody Przeszłość/Przyszłość.Jest to inicjatywa mająca na celu dokonanie przeglądu oraz nagrodzenie i upublicznienie najlepszych inicjatyw związanych z promocją i upamiętnianiem polskiej historii, które pomimo swoich ewidentnych atutów, pozostają szerzej nieznane. Uwaga! Termin zgłaszania kandydatów w Konkursie zostaje przedłużony do...