Przegląd Przeszłość/Przyszłość – Algorytmy historii

Fundacja im. Janusza Kurtyki zaprasza na III edycję Przeglądu Przeszłość/Przyszłość - Algortmy historii.  Wydarzenie to spaja działalność Fundacji im. Janusza Kurtyki, a także podsumowuje i prezentuje aktywność tej organizacji na różnych polach. Odbędzie się ono w dniu 26 sierpnia 2023 roku w Pałacu Belwederskim w Warszawie.Całość projektu służy promocji historii Polski, jak  również integrowaniu...