Relacja z posiedzenia Forum na rzecz zachowania ciągłości pokoleniowej Polonii i Polaków “Sztafeta Pokoleń”

Od roku 2021 Fundacja im. Janusza Kurtyki realizuje  polonijny projekt “Ziarna Historii” którego celem  jest popularyzowanie polskiej historii wśród członków Polonii oraz Amerykanów i Europejczyków, a także stworzenie sieci organizacji polonijnych, które wspólnie podejmą działania na rzecz systematycznego budowania dobrego wizerunku Rzeczypospolitej za granicą poprzez zwiększanie poziomu wiedzy o jej...