Relacja z posiedzenia Forum na rzecz zachowania ciągłości pokoleniowej Polonii i Polaków “Sztafeta Pokoleń”

Od roku 2021 Fundacja im. Janusza Kurtyki realizuje  polonijny projekt “Ziarna Historii” którego celem  jest popularyzowanie polskiej historii wśród członków Polonii oraz Amerykanów i Europejczyków, a także stworzenie sieci organizacji polonijnych, które wspólnie podejmą działania na rzecz systematycznego budowania dobrego wizerunku Rzeczypospolitej za granicą poprzez zwiększanie poziomu wiedzy o jej dziejach.

W odpowiedzi na problem starzenia się członków organizacji polonijnych i ryzyka odpływu młodego pokolenia osób polskiego pochodzenia z obszaru odziaływania polskości postanowiliśmy stworzyć przestrzeń do przeciwdziałania temu zjawisku. Narzędziem do realizacji tegoż celu jest utworzenie Forum na rzecz zachowania ciągłości  pokoleniowej Polonii i Polaków “Sztafeta Pokoleń” złożonego z przedstawicieli organizacji polonijnych, którzy dołączyli do projektu “Ziarna Historii” w I, II oraz III edycji jego trwania. W ramach Forum  poruszyliśmy kwestie dotyczące przyczyn kryzysu, jego kształtu oraz wypracowaliśmy recepty na ten stan rzeczy. 

Podczas dyskusji omówiliśmy następujące zagadnienia:

 • Struktura wiekowa Polonii i Polaków za granicą w poszczególnych krajach
 • Stopień zaangażowania poszczególnych grup wiekowych w działalność społeczną
 • Młodzież polska na Obczyźnie dzisiaj i w przyszłości
 • Przyczyny odpływu młodego pokolenia od korzeni
 • Jak skutecznie rozbudzać wśród dzieci i młodzieży polonijnej zainteresowanie polska kulturą, historią, językiem i tradycjami?
 • Jak rozbudzić chęć do kontynuowania działalności rodziców/dziadków w organizacjach polonijnych? 
 • Recepty przeciwdziałające odpływowi młodzieży polonijnej od polskiej kultury, historii, języka i tradycji. 

W posiedzeniu  Forum “Sztafeta Pokoleń”  ( sobota, 21.10.2023) wzięli udział:

 • Dr  Łucja Mirowska – Kopeć, Prezes Związku Klubów Polskich w USA 
 • Monika Lebensztejn, Związek Klubów Polskich w USA
 • Sylwia Kosiec, POSK Londyn 
 • Monika Hoch – Zielonka, Dyrektor Polskiej Szkoły im. św. Królowej Jadwigi Forest Gate-Ilford w Wielkiej Brytanii
 • Marek Cybulski – nauczyciel historii w Polskiej Szkole im. św. Królowej Jadwigi Forest Gate-Ilford w Wielkiej Brytanii
 • Amelia Pikuła – absolwentka Polskiej Szkoły im. św. Królowej Jadwigi Forest Gate-Ilford w Wielkiej Brytanii
 • Andrzej Kempa, Przewodniczący Federacji Polaków w Austrii 
 • Natalia Kowalczyk, Federacji Polaków w Austrii 
 • Teresa Kowalczyk, Federacji Polaków w Austrii 
 • Paweł Kurtyka, Prezes Fundacji im. Janusza Kurtyki

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

znaki_strona_www

tagi

podziel się