Debata: Pamięć to wartość. O społecznej odpowiedzialności biznesu w zakresie pamięci, upamiętniania i promocji historii

Fundacja im. Janusza Kurtyki zaprasza na odbywającą się w ramach Przeglądu Przeszłość/Przyszłość debatę: Pamięć to wartość. O społecznej odpowiedzialności biznesu w zakresie pamięci, upamiętniania i promocji historii

Paneliści scharakteryzują strategie CSR podmiotów biznesowych, ich profilu i katalogu wartości. Podejmą próbę uwypuklenia wagi pamięci dla funkcjonowania człowieka zarówno w aspekcie lokalnym, jak i w skali „makro”. Rozmowę wzbogaci swoisty apel, iż pamięć jako wartość winna znaleźć się w dyskursie biznesu. Co więcej, należałoby ją uwzględnić w strategiach CSR podmiotów biznesowych. Rozmowę podsumują oceny wpływu omawianych problemów na teraźniejszy i przyszły stan państwa i społeczeństwa.

Piątek, 26.08.2022 r. godz. 12:30

Muzeum Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

PROGRAM:

1. Rozpoczęcie spotkania przez Pana Pawła Kurtykę – Prezesa Fundacji im. Janusza Kurtyki .

3. Dyskusja panelistów

PANELIŚCI:

 • Andrzej Goździkowski
  adwokat, współzałożyciel i akcjonariusz Spółki Akcyjnej CEDROB, od 1997 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu. Jest również Przewodniczącym Rady Nadzorczej Gobarto S.A. i Zakładów Mięsnych Silesia S.A. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Wolności i Solidarności za działalność w okresie stanu wojennego. Interesuje się historią, polityką, literaturą i sztuką.
 • Maciej Gnyszka
  doświadczony networker z ponad 10-letnim stażem, twórca pierwszej polskiej agencji fundraisingowej Gnyszka Fundraising Advisors oraz współwłaściciel Pracowni Synergii. Pomysłodawca projektu StartUp na Maxa, której celem jest ogłoszenie św. Maksymiliana patronem przedsiębiorców i startupów. Założyciel Towarzystw Biznesowych, które powstały w 2010 r. po to, by stworzyć jak najliczniejszą i jak najbogatszą klasę średnią, skupiającą przedsiębiorców, podzielających te same wartości: przywiązanie do cywilizacji łacińskiej i jej dwóch aspektów – katolicyzmu i wolnego rynku.
 • Ksenia Buglewicz
  Ekspert w zakresie zagadnień z obszaru CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu) oraz zrównoważonego rozwoju z ukierunkowaniem na budowanie gospodarki o obiegu zamkniętym. Posiadam wieloletnie doświadczenie praktyczne oraz wiedzę merytoryczną w zakresie PR, promocji, strategii wizerunkowej, marketingu, komunikacji biznesowej oraz zarządzania. Jestem aktywnie zaangażowanaw promowanie koncepcji public relations w perspektywie uczciwego kształtowania wizerunku podmiotów rynkowych oraz promowania zachowań etycznych.
 • Paweł Kurtyka – moderator
  architekt, historyk i manager. Prezes Zarządu biura projektowego AMW Invest sp. z o.o. Doświadczenie zdobywał jako przedsiębiorca, prowadząc działalność gospodarczą w zakresie projektowania architektonicznego, analizy rynku nieruchomości oraz zarządzania nieruchomościami. Pełnił również funkcję Kierownika Działu Projektowo-Inwestycyjnego premierowo otwartego Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie-Wilanowie. W zakresie nadzoru korporacyjnego pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Agencji Mienia Wojskowego oraz posiada zdany egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Członek kapituły Nagrody „Kustosz Pamięci Narodowej”. Od 2010 r. działa w sektorze organizacji pozarządowych: Fundator i Prezes Zarządu Fundacji im. Janusza Kurtyki, założyciel, w latach 2010–2014 Prezes, a obecnie Prezes Honorowy Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej. Współtwórca programu „Wizja dla Młodego Pokolenia” Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Współorganizator Forum „Wspólnie dla Przyszłości” oraz cyklu konferencji poświęconych aktualnej sytuacji państwa polskiego. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi za zasługi w działalności na rzecz upamiętniania historii Polski, za propagowanie wiedzy o Żołnierzach Wyklętych.
 •  

tagi

podziel się