Debata: Obrazy przeszłości /obrazy na przyszłość, czyli o historii na ekranie

Fundacja im. Janusza Kurtyki zaprasza na odbywającą się w ramach Przeglądu Przeszłość/Przyszłość debatę: Pamięć to wartość. O społecznej odpowiedzialności biznesu w zakresie pamięci, upamiętniania i promocji historiiZaproszeni goście dokonają przeglądu stanu polskiej kinematografii historycznej, odnosząc się zarówno do dużych produkcji, jak i seriali. Wyjaśnią znaczenie filmów historycznych na świecie, charakteryzując sytuację...

Debata: Pamięć to wartość. O społecznej odpowiedzialności biznesu w zakresie pamięci, upamiętniania i promocji historii

Fundacja im. Janusza Kurtyki zaprasza na odbywającą się w ramach Przeglądu Przeszłość/Przyszłość debatę: Pamięć to wartość. O społecznej odpowiedzialności biznesu w zakresie pamięci, upamiętniania i promocji historiiPaneliści scharakteryzują strategie CSR podmiotów biznesowych, ich profilu i katalogu wartości. Podejmą próbę uwypuklenia wagi pamięci dla funkcjonowania człowieka zarówno w aspekcie lokalnym, jak i...

Debata: U progów świadomości, czyli o rozpoznawalności polskiej historiografii

Fundacja im. Janusza Kurtyki zaprasza na odbywającą się w ramach Przeglądu Przeszłość/Przyszłość  debatę: U progów świadomości, czyli o rozpoznawalności polskiej historiografii. Zaproszeni eksperci pochylą się nad szeroko dyskutowanym zagadnieniem rozpoznawalności badań polskich historyków na świecie. Przyczynkiem do dyskusji będzie omówienie opracowanego przez Fundację im. Janusza Kurtyki raportu na temat cytowalności...