Debata: U progów świadomości, czyli o rozpoznawalności polskiej historiografii

Fundacja im. Janusza Kurtyki zaprasza na odbywającą się w ramach Przeglądu Przeszłość/Przyszłość  debatę: U progów świadomości, czyli o rozpoznawalności polskiej historiografii.

Zaproszeni eksperci pochylą się nad szeroko dyskutowanym zagadnieniem rozpoznawalności badań polskich historyków na świecie. Przyczynkiem do dyskusji będzie omówienie opracowanego przez Fundację im. Janusza Kurtyki raportu na temat cytowalności polskich dziejopisów. Goście, nawiązując do własnego doświadczenia, opowiedzą o zasadności publikowania artykułów naukowych w prestiżowych periodykach zagranicznych, obecności w nich tematyki polskiej, atrakcyjności rodzimych badań. Odrębnym punktem rozmowy będzie kwestia monografii historycznych oraz obecności prac polskich historyków wśród uznanych wydawnictw zachodnich, znaczenie monografii i prac zbiorowych w światowej nauce historycznej, a także problemy związane z tłumaczeniem polskich książek (aspekty techniczne, finansowe, instytucjonalne). Rozmowę zwieńczy wyszczególnienie recept w tym zakresie. Ważnym elementem dyskusji będzie również wpływ omawianych problemów na teraźniejszy i przyszły stan państwa i społeczeństwa.

Piątek, 26.08.2022 r. godz. 10:45
Muzeum Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

PROGRAM:

1. Rozpoczęcie spotkania przez Pana Damiana Bębnowskiego – Wieceprezesa Fundacji im. Janusza Kurtyki 

2. Prezentacja raportu na temat cytowalności polskich dziejopisów pt. Rozpoznawalność polskich historyków dziejów najnowszych za granicą.

3. Dyskusja panelistów

PANELIŚCI:

 • prof. Marek Kornat
  historyk, kierownik Katedry Historii Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; kierownik Zakładu Historii XX wieku i Pracowni Dziejów Dyplomacji i Systemów Totalitarnych Polskiej Akademii Nauk. Swoje badania naukowe koncentruje wokół zagadnień z zakresu sowietologii, dziejów dyplomacji II Rzeczypospolitej oraz polskiej myśli politycznej XIX i XX w.

 

 • Prof. Piotr Guzowski
  historyk. Obecnie, prócz historii gospodarczej i demografii historycznej, zajmuje badaniami z zakresu historii środowiskowej, w których wykorzystuje się archiwa natury jako źródła do badań historycznych, zwłaszcza nad przełomami gospodarczymi i kryzysami demograficznymi. Sekretarz naukowy Centrum Badań Struktur Demograficznych i Gospodarczych Przednowoczesnej Europy Środkowo-Wschodniej UwB.
 • dr Artur Goszczyński
  historyk, adiunkt na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, specjalista naukowy w Fundacji im. Janusza Kurtyki w Warszawie. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje wokół zagadnień związanych z polityką wewnętrzną oraz elitą władzy polsko-litewskiej Rzeczypospolitej za panowania pierwszych Wazów, dworem królewskim XVI–XVII w., dziejami wojskowości polskiej XVI–XVII w., edukacją w okresie staropolskim oraz historią społeczną epoki nowożytnej.
 •  dr Damian Bębnowski – moderator
  historyk i ekonomista, adiunkt w Katedrze Historii Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego. Główne zainteresowania naukowe: najnowsza historia Polski i świata (XIX–XXI w.), historia gospodarcza, ekonomia instytucjonalna, myśl polityczna i społeczno-ekonomiczna, teoria i metodologia nauk humanistycznych i społecznych. Autor publikacji naukowych w językach polskim i angielskim (w 2022 r., nakładem wydawnictwa Peter Lang, ukaże się jego książka o najnowszej historii gospodarczej Niemiec). Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2013–2014), Deutscher Akademischer Austauschdienst, DAAD (2021) oraz laureat kilku stypendiów i nagród za osiągnięcia naukowe. Realizował granty (m.in. MNiSW, Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Muzeum Historii Polski, Ministerstwa Spraw Zagranicznych) oraz staże naukowe (m.in. w ramach programu PROM Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej). Prowadził badania w USA (Columbia University w Nowym Jorku, Harvard University w Cambridge) i Niemczech (Justus-Liebig-Universität w Gieβen, Humboldt-Universität w Berlinie, Universität Regensburg). Wykładowca historii gospodarczej na Zhengzhou University w Chinach (2021/2022). Były Wiceprezes ds. promocji Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej (2015). Obecnie Wiceprezes Zarządu Fundacji im. Janusza Kurtyki w Warszawie (w latach 2015–2018 również Sekretarz Zarządu).

tagi

podziel się