Finałowy etap VII edycji Nagrody im. Janusza Kurtyki

Rada Programowa Fundacji im. Janusza Kurtyki, po rozpatrzeniu rekomendacji Zespołu Konkursowego w dniu 24 kwietnia 2023 roku, skierowała do recenzji (tzw. procedury konkursowej), tj. finałowego etapu VII edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki, 5 następujących książek:

 1. Dworaczek Kamil, W cieniu radioaktywnej chmury. Konsekwencje katastrofy czarnobylskiej w Polsce, Wydawnictwo IPN, Wrocław–Warszawa 2022, ss.340 + 48 s. wkł. zdj.
 2. Głębocki Henryk, „Diabeł Asmodeusz” w niebieskich binoklach i kraj przyszłości. Hr. Adam Gurowski i Rosja, Wydawnictwo Arcana, Kraków 2012, ss. 812.
 3. Kaczyński Adam Rafał, Sowietyzacja Wołynia 1944–1956, Wydawnictwo IPN, Warszawa 2022, ss. 336.
 4. Materski Wojciech, Od cara do „cara”. Studium rosyjskiej polityki historycznej, Wydawnictwo ISP PAN, Warszawa 2017, ss. 372.
 5. Nowak Andrzej, Polska i trzy Rosje. Polityka wschodnia Piłsudskiego i sowiecka próba podboju Europy w 1920 roku, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2021, ss. 848.

Naukowe recenzje powyższych monografii zostaną opracowane przez badaczy skupionych w Komisji Recenzentów.

Laureata tegorocznej edycji Nagrody poznamy w sierpniu 2023 r. podczas Przeglądu „Przeszłość/Przyszłość” organizowanego przez Fundację.

Autorom, których prace zostały zakwalifikowane do finałowego etapu Konkursu, serdecznie gratulujemy!

Podczas VII edycji Konkursu Zespół Konkursowy i Rada Programowa rozpatrywały 20 zgłoszeń. Przedstawione prace charakteryzowały się wysokim poziomem merytorycznym i warsztatowym. Zgłoszenia do VII edycji Konkursu były następujące:

 1. Borowik Bogdan, Kultura konfliktu. Polityka Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy i Zachodu na łamach „Newsweeka Polska” i „Polityki” (2013–2015), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2022, ss. 523.
 2. Dworaczek Kamil, W cieniu radioaktywnej chmury. Konsekwencje katastrofy czarnobylskiej w Polsce, Wydawnictwo IPN, Wrocław–Warszawa 2022, ss.340 + 48 s. wkł. zdj.
 3. Głębocki Henryk, „Diabeł Asmodeusz” w niebieskich binoklach i kraj przyszłości. Hr. Adam Gurowski i Rosja, Wydawnictwo Arcana, Kraków 2012, ss. 812.
 4. Kaczyński Adam Rafał, Sowietyzacja Wołynia 1944–1956, Wydawnictwo IPN, Warszawa 2022, ss. 336.
 5. Kuśnierz Robert, „Nas, Polaków, nie ma kto bronić…”. Represje wobec Polaków w Związku Sowieckim w latach 1935–1938 w materiałach MSZ i wywiadu wojskowego Drugiej Rzeczypospolitej, Wydawnictwo LTW, Łomianki 2018, ss. 263.
 6. Lewandowski Piotr, Potęga narracji. Narodowe mity (geo)polityczne Rosji w kontekście bezpieczeństwa informacyjnego, TAiWPN UNIVERSITAS, Kraków 2022, ss. 560.
 7. Łatka Rafał, Prymas Stefan Wyszyński w realiach PRL, Instytut De Republica, Warszawa 2022, ss. 352.
 8. Materski Wojciech, Od cara do „cara”. Studium rosyjskiej polityki historycznej, Wydawnictwo ISP PAN, Warszawa 2017, ss. 372.
 9. Moskwa Dagmara, Matka ojczyzna wzywa! Wielka wojna ojczyźniana w edukacji i polityce historycznej putinowskiej Rosji, Wydawnictwo ISP PAN, Warszawa 2020, ss. 364.
 10. Nowak Andrzej, Kto powiedział, że Moskale są to bracia nas, Lechitów… Szkice z historii wyobraźni politycznej Polaków, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2016, ss. 688.
 11. Nowak Andrzej, Metamorfozy Imperium Rosyjskiego 1721–1921. Geopolityka, ody i narody, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2018, ss. 460.
 12. Nowak Andrzej, Polska i trzy Rosje. Polityka wschodnia Piłsudskiego i sowiecka próba podboju Europy w 1920 roku, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2021, ss. 848.
 13. Obozy i więzienia sowieckie na ziemiach polskich (1944–1945). Leksykon, red. Dariusz Iwaneczko, Wydawnictwo IPN, Rzeszów–Warszawa 2022, ss. 248 + mapy.  
 14. Pałka Jarosław, Polskie wojska operacyjne w Układzie Warszawskim, Wydawnictwo IPN, Warszawa 2022, ss. 416 + 48 s. wkł. il. + mapa.
 15. Piekara Jędrzej, Polskie wątki w życiu Michaiła Hellera, Wydawnictwo UŁ, Stowarzyszenie Instytut Literacki Kultura, Łódź 2021, ss. 364.
 16. Rosenbaum Sebastian, Tracz Bogusław, Węgrzyn Dariusz, „Tiurma NKWD nr 2 Tost”. Sowieckie więzienie w Toszku w 1945 roku, Wydawnictwo IPN, Katowice 2021, ss. 304.
 17. Tomkiewicz Monika, Więzienie na Łukiszkach w Wilnie 1939–1953, Wydawnictwo IPN, Warszawa 2018, ss. 437.
 18. Tomkiewicz Monika, Zbrodnia ponarska 1941–1944, Wydawnictwo IPN, Warszawa 2022, ss. 432.
 19. Uwijała Piotr, Polska Wojskowa Misja Zakupów w Paryżu w latach 1919–1921. Pozyskiwanie i transport zagranicznego materiału wojennego dla Wojska Polskiego w okresie wojny polsko-sowieckiej, Wydawnictwo EKO-DOM, Grajewo 2021, ss. 487.
 20. Zwycięski pokój czy rozejm na pokolenie – traktat ryski z perspektywy 100 lat, red. Jarosław Kłaczkow, Zbigniew Girzyński, Instytut De Republica, Warszawa 2022, ss. 512.

Konkurs o Nagrodę im. Janusza Kurtyki polega na wyłonieniu pracy naukowej z zakresu nauk humanistycznych, społecznych lub prawnych, której problematyka koresponduje z tematyką tegorocznej edycji. Poprzednie edycje Konkursu pokazały, że proponowana przez Fundację problematyka może być traktowana bardzo szeroko, co stanowi ważny atut całego projektu. 

Formą Nagrody jest przetłumaczenie zwycięskiej pracy na język angielski lub języki angielski i niemiecki, jej wydanie w uznanym wydawnictwie naukowym, a następnie promocja na rynkach zagranicznych. Zwieńczeniem Konkursu będzie uroczysta gala podczas dorocznego Przeglądu Przeszłość/Przyszłość w sierpniu 2023 r.

zobacz spot o projekcie

Idea Konkursu jest ściśle związana z misją Fundacji im. Janusza Kurtyki i obejmuje:

 • upowszechnianie w kraju i za granicą wiedzy dotyczącej historii i dziedzictwa Rzeczypospolitej;
 • promowanie rodzimych osiągnięć badawczych w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i prawnych;
 • nagradzanie prac naukowych charakteryzujących się wysokim poziomem merytorycznym i warsztatowym;
 • wspieranie i współkształtowanie polskiej polityki historycznej w kraju i za granicą.

Adresatami Nagrody są polscy badacze dyscyplin humanistycznych, społecznych i prawnych, którzy są autorami prac naukowych nawiązujących do idei Konkursu oraz tematyki edycji w 2023 r.

W dotychczasowych edycjach zgłoszono do Konkursu 150 prac. Przyznano 6 Nagród im. Janusza Kurtyki oraz 2 Wyróżnienia. Zwycięskie prace – pióra Tadeusza Wolszy, Andrzeja Chwalby, Damiana K. Markowskiego – zostały przetłumaczone na języki angielski i niemiecki oraz wydane nakładem zagranicznych wydawnictw Carolina Academic Press i Peter Lang Verlag. Obecnie trwają prace nad przekładami kolejnych monografii autorstwa naszych Laureatów: Andrzeja Nowaka, Sławomira Dębskiego i Przemysława Benkena. Nawiązano na tym polu współpracę m.in. z wydawnictwami Routledge i De Gruyter. Partnerzy oferują globalną sieć dystrybucyjną, a dzięki równoległym staraniom Fundacji, nowo wydane książki trafiły już do kluczowych bibliotek na różnych kontynentach. W tym celu koordynowana jest również dodatkowa kooperacja z organizacjami polonijnymi w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii czy Austrii. 

Nagroda im. Janusza Kurtyki to wzmocnienie naukowego prestiżu oraz popularyzacja dorobku badacza poprzez spotkania promocyjne. Dzięki staraniom Fundacji, Laureaci brali udział w wykładach gościnnych, debatach czy sesjach tematycznych w Houston, Nowym Jorku, Chicago, Waszyngtonie, New Britain, Londynie, Berlinie, Ratyzbonie, Bonn czy Wiedniu. Do końca 2022 r. zorganizowano ponad 15 tego rodzaju spotkań we współpracy z zachodnimi uczelniami, instytutami bądź innymi ośrodkami intelektualnymi.

Regulamin konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki (VII Edycja)

Terminarz Konkursu

Uchwała Rady Programowej o VII edycji Konkursu

Rady Programowej Fundacji im. Janusza Kurtyki z dnia 24 kwietnia 2023 roku

kategorie

tagi

podziel się