Przegląd Przeszłość / Przyszłość

Przegląd Przeszłość / Przyszłość to cykl wydarzeń organizowanych przez Fundację im. Janusza Kurtyki w ostatni weekend sierpnia tj. w dniach 27-29 sierpnia br. na terenie Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku oraz w Warszawie.

Kulminacyjnym dniem będzie drugi dzień Przeglądu tj. sobota 28 sierpnia. Wówczas planujemy szczególną galę, której głównym elementem będzie podsumowanie promocji zagranicznej książek nagrodzonych w II i III edycji  konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki oraz wręczenie nagród w IV i V edycji Konkursu. Nagroda im. Janusza Kurtyki to wielofunkcyjne narzędzie projektowe, stworzone w celu promocji na świecie najlepszych książek polskich historyków. Naszym celem jest poszerzenie dostępności językowej i promocja wyjątkowych pozycji historycznych wydanych na rodzimym rynku. Tego dnia będą miały miejsce inicjatywy integrujące środowisko skupione wokół ideii promocji polskiej historii I patriotyzmu.

Podczas wydarzenia zostaną wręczone również Nagrody w Konkursie  Przeszłość / Przyszłość w kategoriach:

  • Upamiętnienie w terenie dla nagrodzenia inicjatyw upamiętniających polską historię i bohaterów, np. w postaci tablic, pomników, drogowskazów, płyt nagrobnych i innych;

  • Dyplomacja publiczna i troska o dobre imię Polski za granicą” dla nagrodzenia inicjatyw, promujących polską historię za granicą;

  • „Strażnicy Ksiąg” dla nagrodzenia inicjatyw księgarzy, antykwariuszy, bibliotekarzy i wydawców, związanych z ich pracą, które przyczyniają się do promocji polskiej historii lub jej upamiętnienia;

  • „Innowacyjne formy edukacji historycznej” dla nagrodzenia inicjatyw  promujących polską historię z wykorzystaniem niestandardowych metod edukacji, dostosowanych do współczesnego odbiorcy.

Z kolei pierwszy dzień Przeglądu tj. 27 sierpnia 2021 poświęcony zostanie debatom nawiązującym do kategorii konkursowych. Będą to odpowiednio:

  • debata „Dyplomacja publiczna i troska o dobre imię Polski za granicą
  • debata „Upamiętnienie w terenie (historia, lokalność, pamięć)”
  • debata „Pamięć tradycyjna i innowacyjna – strażnicy ksiąg kontra innowacyjne formy edukacji historycznej”

Ponadto w tym dniu odbędzie się konferencja „Znicze w naszych dłoniach. Pozytywne aspekty wpływu dorobku naukowego i muzealniczego w Polsce, w sferze zachowania miejsc pamięci Holokaustu, na relacje polsko-żydowskie”. Konferencja skierowana jest zarówno do odbiorców polskich jak i amerykańskich. Będzie transmitowana on-line dzięki wsparciu partnerów zagranicznych. W trakcie całego dnia prezentowana będzie wystawa, która dotyczy form upamiętnienia Holocaustu na terenie Polski. Dostępne będą też towarzyszące wydarzeniu katalogi.

Na ostatni dzień przedsięwzięcia 29 sierpnia 2021 przewidziana jest możliwość zwiedzania Biblioteki im. Janusza Kurtyki w Warszawie. Kulminacyjnym wydarzeniem tego dnia będzie spacer historyczny: Warszawa, miasto dwóch powstań. Śladami Żydów i Polaków w czasie okupacji niemieckiej. Start:12.30, ul. Rakowiecka 61, Sanktuarium św. Andrzeja Boboli. Spacer zakończy się złożeniem zniczy i oddaniem hołdu pod Pomnikiem Powstańców Warszawskich na pl. Krasińskich w Warszawie.

Na wszystkie wydarzenia obowiązuje rejestracja, której można dokonać za pośrednictwem naszej strony internetowej. REJESTRACJA TRWA DO 22 SIERPNIA 2021 ROKU, DO GODZ.23:59:59.

Na stronie internetowej odnaleźć można również szczegółowy program wydarzeń.

Wsparli nas

tagi

podziel się